Archiv pro štítek: rezistence

Filtr

Rezistence mandelinky bramborové k insekticidům v ČR vzrůstá

Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata Say) patří ke škůdcům s nejvyšší pravděpodobností rozvoje rezistence k insekticidům. Důvodem je její adaptace na obranné látky rostlin, které je schopna detoxifikovat nebo tolerovat. Tato adaptace se u mandelinky bramborové vyvinula koevolucí s rostlinami z čeledi lilkovitých. Ve světě byla postupně zaznamenána rezistence mandelinky ke...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Co platí rostlina za rezistenci

Zájem o ochranu životního prostředí v posledních letech vede i ke snaze omezit chemickou ochranu proti chorobám a škůdcům v zemědělství, což se projevuje i v administrativních opatřeních Evropské unie. V důsledku tohoto trendu se zvyšuje zájem o geneticky podmíněnou ochranu, šlechtění plodin na odolnost a rozšíření jejich pěstování.

Kategorie: Ochrana rostlin, Odrůdy

Rizika šíření rezistentních plevelů vůči herbicidům

V našich podmínkách se stala rezistence závažným problémem v 80. letech minulého století. V současné době stoupá její význam vůči dalším skupinám herbicidů. Problémem je vznik rezistence proti herbicidům ze skupiny inhibitorů ALS. Jedná se o sulfonylmočoviny. Na našem území je největší problém u jednoděložných plevelů (trav) chundelky metlice a...

Kategorie: Ochrana rostlin

Cisgenní brambor s rezistencí vůči plísni

V roce 2006 se v Nizozemsku rozběhl projekt zaměřený na získání trvalé rezistence proti plísni bramboru u brambor. Nesl zkratku DuRPh - Durable Resistance against Phytophthora. Cílem bylo přenést více genů rezistence z divokých druhů této rostliny do zavedených odrůd technikami genetické modifikace. V minulém roce projekt skončil úspěchem, podařilo...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Detekce kombinované odolnosti pšenice pomocí polních infekčních testů

Fungicidní ochrana představuje vysoce efektivní opatření při pěstování pšenice. Pěstování odrůd s vyšším stupněm rezistence však přináší finanční úsporu a příznivý dopad na životní prostředí. Preferovány jsou odrůdy s přijatelnou úrovní rezistence ke komplexu závažných chorob před odrůdami vynikajícími vysokou rezistencí pouze k jedné chorobě.

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin