Rez plevová v pokusech ÚKZÚZ ve sklizňovém roce 2014

Rez plevová může způsobit v neošetřených porostech až 50% snížení výnosu. Těmto ztrátám se můžeme vyhnout využitím odrůdové rezistence a aplikací fungicidů.

V České republice se vyskytuje nepravidelně, formou epidemií, které jsou následkem kombinace překonání účinné rezistence odrůd novými agresivními rasami a příznivých povětrnostních podmínek pro šíření a rozvoj patogenu.

Mezi faktory ovlivňující úroveň napadení porostu patří především geneticky podmíněná odolnost odrůdy, úroveň výživy (husté, dobře vyhnojené porosty jsou citlivější), termín nástupu infekce a průběh počasí.

 

Ze závěrů pokusů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského vyplývá, že:

● došlo k rozšíření nových ras rzi plevové,

● silný výskyt rzi plevové lze očekávat i v letošním roce,

● rez plevová napadá porosty brzy na jaře,

● mírná zima, chladné a vlhké podmínky na jaře podporují výskyt rzi plevové,

● riziko ztrát výnosu je silně ovlivněno úrovní geneticky podmíněné rezistence odrůdy,

● po zjištění prvních symptomů se doporučuje aplikace účinného fungicidu.

Mezi nejvíce napadené odrůdy se zařadily (bodová stupnice 9–1: 9 – bez napadení, 1 – napadeno více než 50 % listové plochy, proužky splynuly, listy usychají):

● pšenice setá ozimá: Nordika (2,9), Baletka (3,0), Tilman (3,4) a Brokat (3,7),

● pšenice setá jarní: KWS Chamsin (3,1), KWS Akvilon (4,7), Seance (4,8), Astrid (5,0), KWS Scirocco (5,1),

● tritikale ozimé: SW Talentro (4,6),

● tritikale jarní: Nagano (4,5).

Fungicidní ochrana v ošetřené variantě byla účinná. Výjimkou byly pokusy, kdy období ponechané mezi aplikacemi fungicidů bylo příliš dlouhé a porosty zůstaly v tomto případě krátkou dobu nechráněné.*

 

Více informací přinese březnové vydání časopisu Úroda v článku Ing. Vladimíry Horákové, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *