08.11.2017 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Původci klasových fuzarióz pšenice v roce 2016

Růžovění klasu pšenice (fuzariózy klasu pšenice) patří celosvětově mezi nejvýznamnější choroby v mnoha oblastech pěstování pšenice, včetně České republiky. Škodlivost spočívá jak v přímých ztrátách na výnosech, tak zejména v možnosti kontaminace zrna mykotoxiny. Onemocnění způsobuje komplex druhů rodu Fusarium.

Každoroční monitoring druhového složení a produkovaných mykotoxinů je nezbytný nejen pro zjišťování zdravotní nezávadnosti zrna, ale i pro hledání optimálních způsobů ochrany před fuzariózami klasu. Druhové složení původců fuzarióz klasu pšenice v roce 2016 bylo hodnoceno ze 127 vzorků náhodně odebraných pšeničných klasů z různých lokalit v České republice. Jak uvádí Mgr. Taťána Sumíková, Ph.D., a kolektiv z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., ve svém článku v časopise Úroda, dominantním druhem detekovaným v roce 2016 bylo Fusarium poae (85 %), dále F. graminearum s. str. (40,2 %) a F. avenaceum (39,4 %). Metodou ELISA byl ve vzorcích stanoven obsah deoxynivalenolu (DON). Nejvyšší zjištěná hodnota byla 7,08 mg/kg. U 9,4 % vzorků byl detekován obsah DON vyšší než limitní hodnota stanovená EU pro nezpracovanou ozimou pšenici, tj. 1,25 mg/kg. 10,2 % vzorků mělo obsah DON mezi limitem detekce metody ELISA, tj. 0,2 mg/kg a limitní hodnotou 1,25 mg/kg, u zbývajících vzorků (80,3 %) nebyl obsah DON zaznamenán.

Nejvíce vzorků z roku 2016 s nadlimitním obsahem DON, včetně toho s nejvyšší naměřenou hodnotou, pocházelo z jihozápadních Čech (Plzeňsko, Domažlicko) a ze severní Moravy (Jesenicko, Opavsko).*

Více informací přináší článek Mgr. Taťány Sumíkové, Ph.D., a kolektivu z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v listopadovém vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down