25.04.2022 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Protierozní opatření při pěstování brambor

V příspěvku jsou prezentovány výsledky z tříletého ověřování vlivu různých úprav povrchu hrůbků a brázd na ztrátu půdy a povrchový odtok v porostech brambor. Měření probíhala v letech 2019–2021 na sklonitých pozemcích pomocí polního simulátoru deště. Největší protierozní účinek byl zjištěn u varianty s hrázkami v kolejové stopě, které byly osety krycí plodinou. Tato technologie snížila ztrátu půdy o více než dvě třetiny a povrchový odtok o jednu třetinu ve srovnání s kontrolní variantou.

Tématem se v Úrodě č. 3/2021 zabývá spolu s dalšími autory Ing. Petr Čáp z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Připomíná, že k vyššímu zadržení srážkové vody přispělo také kypření vrcholu hrůbků a obnovení důlků v nekolejových brázdách, které bylo provedeno před vzejitím brambor. U varianty bez obnovení důlků nebyl pozorován pozitivní vliv na snížení ztráty půdy, ani na množství povrchového odtoku.

Pěstování brambor na svažitých pozemcích je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku vodní eroze. Přestože jsou u nás brambory pěstovány pouze přibližně na jednom procentu plochy orné půdy, z dat Monitoringu eroze zemědělské půdy vyplývá, že téměř osm procent ohlášených erozních událostí je způsobeno na polích s bramborami (Kapička a kol. 2020).

Jedním z hlavních důvodů, proč jsou brambory tak náchylné k vodní erozi, je způsob jejich pěstování, uvádí autor. Specifikem při pěstování brambor je vytváření hrůbků, do kterých jsou brambory sázeny. Po srážkách během vegetace často dochází k vytvoření krusty na povrchu a srážková voda neproniká do hrůbků (k hlízám a aplikovaným hnojivům), ale stéká do brázd. Zde se hromadí a na sklonitých pozemcích dochází k povrchovému odtoku, který s sebou velmi často odnáší také půdu. Náchylné jsou i příkré stěny hrůbků, které při intenzivních deštích snadno erodují.

Standardem pro zakládání porostů brambor v tradiční bramborářské oblasti České republiky je technologie přípravy půdy s odkameňováním. Odkameňování je v současné době uznanou půdoochrannou technologií podle DZES 5, nejedná se však o příliš účinnou metodu při snižování ztráty půdy v důsledku vodní eroze. Je tedy potřeba hledat nové postupy pří pěstování brambor, které zajistí vyšší ochranu půdy.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down