11.05.2022 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přírodní látky v ochraně brambor proti plísni bramborové

Brambory (Solanum tuberosum) jsou napadány celou řadou škodlivých organismů, které můžou snižovat kvalitu a výnos hlíz. Nejzávažnější chorobou brambor je plíseň bramborová (Phytophtora infestans). Při vhodných podmínkách pro šíření této choroby a bez efektivní ochrany může být tento škodlivý organismus likvidačním faktorem pro porost brambor. V současné době, kdy se zvyšuje tlak na snížení spotřeby přípravků na ochranu rostlin, je důležité hledat alternativy k chemickým pesticidům.

V letech 2019 až 2021 probíhaly pokusy, které sledovaly účinnost biologických látek proti plísni bramborové a jejich vliv na produkční parametry. Pokusy probíhaly na lokalitě Chmelná a Liběšovice. Poloprovozní pokus zahrnoval šest variant. Každá pokusná varianta měla tři opakování. Sedmá varianta byla kontrolní, to znamená, že zde byly aplikovány klasické konvenční fungicidy, které jsou registrované na ochranu rostlin. V jednotlivých variantách byly dva vstupy běžného fungicidu nahrazeny aplikací přírodní látky (biologického přípravku) s fungicidním účinkem. Jednalo se o přípravky Alginure, Wetcit, tymiánová silice v koncentraci 0,25 % a 0,125 %, chmelový extrakt rovněž ve dvou koncentracích, 0,5 % a 0,25 %. Mezi první a druhou aplikací pokusných přípravků byl použit běžný fungicidní přípravek, který byl zároveň použit i na běžné provozní ploše. Výživa a ochrana proti ostatním škodlivým organismům probíhala na všech variantách stejným způsobem. Informuje o tom v článku v časopise Úroda (5/2022) Ing. Jiří Holejšovský z České zemědělské univerzity v Praze společně s kolektivem autorů.

Z výsledku, které uvádějí, vyplývá, že účinnost přírodních látek proti plísni bramborové byla poměrně vysoká. Dosáhly přibližně podobné účinnosti jako konvenční fungicidy. Nejlepší účinnosti dosáhla varianta ošetřená přípravkem Wetcit. Nejnižší účinnosti měla varianta ošetřená 0,5% chmelovým extraktem. Autoři článku v závěru konstatují, že přírodní látky je možné s úspěchem využívat při pěstování brambor v běžných polních podmínkách. Tyto látky je možné využít v integrovaném i ekologickém způsobu pěstování. Účinnost proti plísni bramborové je prakticky srovnatelná s konvenčními fungicidy. Vliv na výnos je u použitých látek pozitivní, nebo výnos není omezen zásadním způsobem. Kromě toho lze na základě získaných výsledků z polních pokusů potvrdit, že biologické látky využívané na ochranu před škodlivými organismy mají pozitivní vliv na výtěžnost konzumních hlíz. Cena využitých přírodních látek je obdobná jako u syntetických pesticidů, zavedení do praxe by neměl tento faktor limitovat. Cenu ovlivňuje především koncentrace zmíněných látek, dodávají.*

Více informací se dočtete v časopise Úroda (5/2022).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down