21.09.2022 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přichází rezistence blýskáčka řepkového na acetamiprid?

Ochrana ozimé řepky proti škůdcům se v poslední době stává stále více problematickou, a to z důvodů rezistencí škůdců k pyretroidům a také kvůli zákazům používání některých insekticidních látek bez adekvátní náhrady. Blýskáček řepkový má při velkém výskytu potenciál zničit až třetinu úrody, a přitom má vyvinutou rezistenci k řadě insekticidů na bázi pyretroidů. Po zákazu thiaclopridu se tak acetamiprid stal hlavní účinnou látkou používanou proti blýskáčkovi, a je proto proti němu široce používán, a nejen proti němu. Dá se proto očekávat vývoj rezistence u blýskáčka k této účinné látce. Informuje o tom v článku zveřejněném v časopise Úroda (10/2022) RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D., z firmy Agrotest fyto, s. r. o.

Účinnost acetamipridu na blýskáčky v ozimé řepce začali sledovat od roku 2020, kdy byla ukončena účinná látka chlorpyrifos a začalo se mluvit o konci thiaclopridu. Sběr populací blýskáčků probíhal na vybraných 15 zemědělských podnicích střední a severní Moravy. Jednalo se každý rok o stejný podnik, ale jiné pole se zasetou ozimou řepkou.

Ve sledovaných letech bylo získáno 12 populací v roce 2020 a po 14 populacích v letech 2021 a 2022. Podle hodnocení IRAC bylo v roce 2020 z 12 populací devět hodnoceno jako citlivých k acetamipridu a tři jako rezistentní. V roce 2021 to bylo 11 citlivých ze 14 hodnocených a tři rezistentní, ale v roce 2022 byla ze 14 populací jen jedna hodnocena jako citlivá a 12 jako rezistentních, a navíc jedna jako vysoce rezistentní, uvádí RNDr. Spitzer.

V roce 2020 i 2021 se pod hranicí 90% mortality pohybovaly jen tři lokality a průměrná hodnota mortality ze všech sledovaných populací v obou letech byla přes 90 %. To obecně ukazuje na velmi dobrou až výbornou účinnost acetamipridu v těchto letech. V roce 2022 ale zaznamenali výrazný zlom a průměrná mortalita všech variant klesla na 78 %. Pouze jedna lokalita dosáhla výborné účinnosti a všech 13 zbývajících nedosáhlo ani 90 %. Nicméně z těchto 12 lokalit bylo osm s hodnotami mortality přes 80 %, což v praxi stále znamená velmi dobrou účinnost, informuje dále hlavní autor článku.

Otázkou je, zda rok 2022 je opravdu zlomový a bude docházet k postupné očekávané ztrátě účinnosti acetamipridu u blýskáčků, nebo to bude „jen“ nastavení nové úrovně účinnosti této látky. To ukáže až hodnocení dalších let.

Více informací přináší článek zařazený v říjnovém vydání časopisu Úroda (10/2022).*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down