01.11.2021 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Při pěstování kukuřice ověřují nové technologie

Kukuřici lze pěstovat na mírně erozně ohrožených pozemcích při dodržení protierozních opatření. V současnosti mnohé zemědělské podniky hledají nové možnosti, jak zabránit erozi a navíc ještě prospět kukuřici i následné plodině. Ve Výrobně obchodním družstvu (VOD) Kadov u Blatné hospodařícím v oblasti Strakonicka se ověřuje pěstování kukuřice s podsevem jetelovin. S pokusy se seznámila zemědělská veřejnost na polním dnu, který proběhl ve spolupráci s firmou PRO Seeds s. r. o.

Zemědělský podnik VOD Kadov hospodaří ve velmi členitém terénu převážně na horších půdách, píše v Úrodě 11/2021 Ing. Hana Honsová, Ph.D. Nadmořská výška se pohybuje kolem 500 metrů. Převažují lehké písčité půdy s malou mocností s podložím žulou nebo pískovcem. Půdy jsou kyselé, mají pH zhruba v rozmezí od pěti do pěti a půl.

Díky značné členitosti terénu zhruba čtyřicet procent výměry polí zaujímají souvratě. Průměrná výměra honu orné půdy dosahuje šesti hektarů. Kolem polí se rozprostírají lesy a rybníky, v půdních blocích remízky.

Jak uvedl předseda představenstva VOD Kadov Bc. Karel Dobřemysl, zemědělský podnik hospodaří na zhruba 1500 hektarech zemědělské půdy. Z celkové plochy zaujímá asi 1100 hektarů půda orná a zbytek tvoří trvalé travní porosty.

Jde o klasický zemědělský podnik s rostlinnou i živočišnou výrobou. V živočišné se zabývají chovem dojnic při uzavřeném obratu stáda a výkrmem skotu. Mají asi 260 dojnic plus mladý dobytek a zhruba sto kusů skotu bez tržní produkce mléka. Na krmení potřebují značné množství kukuřice.

Jako agronom ve VOD Kadov pracuje Ing. Martin Zdichynec, DiS., který přítomné seznámil nejen s pokusy s kukuřicí a čirokem. Vysvětlil, že zkoušejí pěstovat kukuřici s podsevem jetelovin.

Původní myšlenka byla taková, že se rozhodli zlepšovat strukturu půdy a dodávat do ní více organické hmoty. Jeteloviny pro to představují nejvhodnějším způsob. Nadto při pěstování kukuřice s podsevem jetelovin dochází k lepšímu zpřístupnění živin nejen pro kukuřici, ale i pro následnou plodinu.

Jako podsev do kukuřice využívají jetele plazivý nebo tolici dětelovou. Pokusy s kukuřicí s podsevem jetelovin měli založené už loni. Zjistilo se, že jeteloviny zpřístupňují pěstovaným plodinám živiny zablokované v půdě. Rostliny kukuřice pěstované s podsevem jetelovin jsou velmi dobře vyživené a lépe snášejí stresové podmínky v porovnání s pěstováním kukuřice bez podsevu.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down