Přenos chorob pšenice osivem

Před setím ozimů jako nosných plodin v naší oblasti neuškodí připomenout si význam kvality osiva. Ta je dána souborem znaků, především čistotou, klíčivostí, vzcházivostí. Nedílnou součástí kvality osiva je jeho zdravotní stav, resp. přítomnost původců chorob.

Tématu se věnuje doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze v příloze Pšenice Úrody č. 8/2017. Dodává, že zdravé osivo neobsahuje žádné patogeny přenosné osivem ve formě příměsí (např. sklerocia nebo jejich části námele, Sclerotinia sclerotiorum) ani původce chorob semen – často se jedná o druhy rodu Penicillium, případně Aspergillus, některé druhy rodu Fusarium, může jít i o fytopatogenní bakterie. Semena napadená těmito patogeny obvykle ztrácejí klíčivost.
Samostatnou skupinou jsou původci chorob obilnin přenosní osivem. Ti většinou nemají vliv na klíčivost, někdy ji dokonce mírně stimulují. Mohou mírně zhoršit vzcházivost, často oslabují vzcházející rostliny nebo jsou příčinou jejich odumírání a hlavně vyvolávají choroby rostlin během vegetace až do doby sklizně, přecházejí do nově se tvořících semen. Důležité je si uvědomit, uvádí doc. Prokinová, že celková kvalita osiva, včetně jeho zdravotního stavu, je ovlivněna celou řadou faktorů – místem pěstování (druh, typ půdy) ve vazbě na požadavky dané odrůdy, dominantně průběhem počasí – tyto činitele neovlivníme. Ale můžeme půdám na svých pozemcích přizpůsobit výběr odrůdy a v případě množitelského porostu to může být zásadní ukazatel. V rámci ”demokracie a svobody a volnosti trhu” mohu množit kteroukoli odrůdu, o kterou množitel projeví zájem. V rámci ”pudu sebezáchovy” budu volit odrůdu, která je vhodná do mých podmínek, protože výrazně roste pravděpodobnost, že s menšími náklady vyprodukuji kvalitnější osivo. Volba je samozřejmě jen a pouze na konkrétním pěstiteli, uvádí doc. Prokinová. Dále se v článku věnuje původcům jednotlivých chorob, volbě osiva, moření a dalším tématům.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *