Přehlídka kukuřice: letos na pódiu

V říjnu se na polích rozbíhají veřejné sklizně zrnové kukuřice. Během nich jednotlivé firmy prezentují výsledky výnosů známých i nových hybridů této plodiny. Nikdo by tedy nečekal, že veřejnou sklizeň kukuřice společnosti KWS Osiva, s. r. o., v Bečvárech na Kolínsku naruší husté sněžení. Účastníci této akce ale o žádné informace nepřišli, neboť zástupci společnosti vtipně zorganizovali přehlídku hybridů v místním kulturním domě na pódiu i s odborným výkladem. Nechybělo ani vyhodnocení nejvýnosnějšího hybridu z prvních devíti materiálů, které se podařilo sklidit.

Jak Ing. Karel Prokeš, Ph.D., jednatel společnosti KWS Osiva, s. r. o., na úvod s úsměvem konstatoval, v Bečvárech šlo již o druhou veřejnou sklizeň zrna v kulturním domě. Ta první se jen dva dny (13. 10. 2009) před touto akcí uskutečnila v Senici na Hané, kde se však na rozdíl od Bečvár podařilo sklidit všechny hybridy kukuřice.

Zatímco se sklízí

Zatímco se na nedalekém poli brodila sklízecí mlátička zasněženými pokusnými parcelkami s kukuřicí, vyslechli si účastníci odborné přednášky a především informace o jednotlivých hybridech kukuřice zařazených v Bečvárech do odrůdových pokusů. Těch mohli posluchači nakonec napočítat sedmnáct plus kontrolní hybrid.
Aktuální odrůda a ukázka její palice, o které Ing. Ludmila Kačicová a Ing. Miroslav Vavřina ze společnosti KWS Osiva hovořili, prezentovaly studentky Střední zemědělské školy v Čáslavi na pódiu. V průběhu celého výkladu mohli účastníci tipovat, jaký materiál se výnosově umístí na špici.

Vítěz soutěže?

Samotní zástupci firmy během výkladu odhadovali možné vítěze. Sázeli zejména na hybridy s typem zrna koňský zub (Kladdus, Krabas, Kaifus, KWS 6471 a KWS 2376) – ty mimochodem obsadily prvních pět míst v Senici na Hané, ale také výborné materiály jako Zidane či Podium, jež dosáhly vysokého výnosu zrna ve zkouškách ÚKZÚZ.
Tipovací soutěž se nakonec omezila pouze na prvních devět hybridů (Salgado, Ambrosini, Amadeo, Podium, Zidane, Ronaldino, Amoroso, KWS 5133 ECO a kontrola Kipous), jež se podařilo sklidit. Jak Ing. Prokeš prozradil, nejvíce hlasů v soutěži o nejvýnosnější hybrid v Bečvárech posbíral KWS 5133 ECO, vzápětí za ním byl Zidane, následovaly Amoroso, Ronaldino a Podium.
V této první části sklizně nakonec zvítězil nejčastěji tipovaný hybrid KWS 5133 ECO (FAO S 250), jehož výnos po přepočtu na 14% vlhkost dosáhl hodnoty 15,58 t/ha. Zajímavostí u tohoto raného tříliniového stay greenu je, že jej zástupci společnosti doporučují zejména pro využití na siláž pro bioplynové stanice, protože dokáže vytvořit velké množství hmoty. V Polsku je pěstován i na zrno a v ČR svůj potenciál na mnoha lokalitách letos také potvrdil.

Na druhou pozici

Druhá část hybridů (Koherens, Severo, Beatus, Kvalitas YG, Symbol, Kladdus, Krabas, Kaifus, KWS 6471 a KWS 2376) si počkala na sklizeň až do konce října. Výborným výnosem 16,23 t/ha (po přepočtu na 14% vlhkost) odsunula novinka v sortimentu – Krabas – do té doby kralující KWS 5133 ECO na druhou pozici. Na třetím místě skončil hybrid Podium s výnosem 14,41 t/ha, čtvrté obsadil v Evropě nejpěstovanější hybrid na siláž Ronaldinio (14,34 t/ha) a páté Kladdus (14,33 t/ha).
Loňský vítěz této lokality, hybrid Kaifus, skončil se 13,26 t/ha za letošními šampiony. Velmi dobrou pozici potvrdil v Bečvárech KWS 5133 ECO (loni čtvrtý) a Zidane (14,23 t/ha), jež loni získal druhé místo. Ani novinka KWS 6471, jejíž výnos byl 14,13 t/ha, nezklamala.

Novinky v sortimentu

Zástupci společnosti postupně představili čtyři novinky, jež budou nabízet v příštím roce.
První v pořadí byl hybrid Ambrosini (FAO Z 220/S 220). Tento velmi raný tříliniový stay green je určen především na siláž nebo vlhké zrno, ale je vhodný také pro bioplynové stanice, shrnula Ing. Kačicová. V Bečvárech se s 12,5 t/ha letos zařadil k méně výnosným materiálům.
Zejména na zrno doporučila Ing. Kačicová další novinku s názvem Koherens (Z 260/S 250), jehož výnos byl v Bečvárech 13,89 t/ha.
Výnosově velmi zajímavým materiálem se jeví bečvárenský vítěz, středně raný dvouliniový hybrid Krabas (FAO Z 290/S 290). K jeho kladným vlastnostem podle přednášející patří odolnost vůči přísuškům a poléhání, ale také dobré uvolňování vody ze zrna.
Na pole by se v příštím roce měla dostat také novinka KWS 6471 (Z 330/S 320). Tento středně pozdní dvouliniový hybrid se vyznačuje jednou zvláštností, na kterou Ing. Kačicová upozornila posluchače – když zraje, svěsí palice dolů. Díky tomu a typu zrna koňský zub, dobře uvolňuje vodu. Vedle jiných vlastností je charakteristický rychlým vývojem na jaře, odolností vůči chladu, přísuškům i poléhání.

Klíčové informace:
• Jeden ze svých polních dnů se zaměřením na sklizeň kukuřice uspořádala společnost KWS Osiva, s. r. o., v Bečvárech na Kolínsku.
• Zástupci společnosti představili osmnáct hybridů, mezi nimi i novinky pro rok 2010.
• Vítězem veřejné sklizně se s nejvyšším výnosem 16,23 t/ha stal nováček Krabas, na druhém místě skončil KWS 5133 ECO (15,58 t/ha) a na třetím Podium s výnosem 14,41 t/ha.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *