Přehled odrůd ozimého žita

U ozimého žita není z důvodu neustále se snižujících pěstitelských ploch prováděno zkoušení pro seznam doporučených odrůd. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se snaží tento handicap eliminovat vydáváním přehledu odrůd ozimého žita.

Kromě obecného popisu je v něm upozorněno na přednosti a pěstitelská rizika u jednotlivých odrůd. Smyslem je zdůraznit vlastnosti odrůdy, kterými se odlišuje od ostatního sortimentu, a umožnit pěstiteli přizpůsobit agrotechniku tak, aby mohl být plně využit genetický potenciál odrůdy.

Hodnocení odrůd, které přibližuje článek Ing. Vladimíry Horákové z ÚKZÚZ v červencovém vydání časopisu Úroda, vychází z výsledků pokusů a testů prováděných v letech 2013–2016 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ. Týká se devíti odrůd: Dankowskie Diament, Brasetto, Gonello, Inspector, KWS Binntto, KWS Daniello, SU Performer, SU Santini a SU Stakkato.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *