Použití herbicidů u brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů

V systému konvenčního pěstování brambor, podobně jako u ostatních plodin, se pěstitel neobejde bez použití přípravků na ochranu rostlin. Použití pesticidů však provází řada omezení. Jedním z nich je i vyloučení použití některých účinných látek v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. V bramborářské oblasti se takových lokalit vyskytuje několik. Omezení použití pesticidů do brambor jsou poměrně výrazná. Z praktického pohledu je největší omezení při použití herbicidů.

Na jaře roku 2017 vyvolala značnou pozornost informace o návrhu rozšíření ploch ochranných pásem II. stupně zdrojů povrchových vod (změna ochranných pásem III. stupně) v okolí přítoků vodní nádrže Švihov na řece Želivce (především v okresech Pelhřimov a částečně i Havlíčkův Brod). Tato změna by zasáhla nemalou pěstební plochu brambor. Proto Kraj Vysočina podpořil studii, kterou provedl v roce 2017 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. V rámci této studie byly založeny a vyhodnoceny polní pokusy v lokalitách přímo navržených pro změnu ochranných pásem. V pokusech byly srovnávány varianty herbicidního ošetření účinnými látkami nevyloučenými z použití v ochranných pásmech II. stupně zdrojů povrchových vod s variantami herbicidního ošetření standardně používanými při pěstování brambor, avšak v těchto ochranných pásmech vyloučenými z používání. Sledován byl vliv variant zejména na plevelohubnou účinnost a výši výnosu.*

S výsledky této studie seznamuje Ing. Pavel Kasal, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod v článku umístěném v únorovém vydání časopisu Úroda (2/2018, str. 49–52).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down