23.09.2021 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pokusy s insekticidy proti mandelince a mšicím v roce 2021

Mandelinka bramborová i mšice patří v České republice k významným škůdcům porostů brambor. Oba škůdci poškozují rostliny odlišným způsobem. Mandelinka bramborová je naším nejzávažnějším žravým škůdcem brambor ovlivňujícím výnos, zatímco mšice patří do skupiny savých škůdců bramboru škodícím především přenosem virů. Škody způsobené žírem mandelinky bramborové plošně ohrožují všechny směry pěstování brambor od konzumních porostů přes brambory určené na zpracování a výrobu škrobu až po množitelské porosty. Mšice pak škodí především v množitelských porostech přenosem rostlinných virů. Poškození rostlinných pletiv sáním, které způsobují mšice, není u brambor tak významné. Naopak velkým problémem může být ve sklenících nebo fóliovnících. Informuje o tom v časopise Úroda (10/2021) Ing. Petr Doležal, Ph.D., s kolektivem autorů z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o.

Při ochraně porostů proti těmto škůdcům insekticidy je podle autorů článku zcela nezbytné dodržovat antirezistentní strategii, jelikož jak u mandelinky bramborové, tak u mšic velmi rychle dochází k selekci rezistentních jedinců vůči účinným látkám používaných insekticidů.

Vzniku rezistence se lze vyhnout jen velmi obtížně, ale je možné rezistenci potlačit racionálním používáním insekticidů v rámci integrované ochrany. K tomu je nutný širší výběr insekticidů z různých skupin přípravků, respektive přípravků s odlišným mechanismem účinku. V posledních letech se ale navzdory těmto znalostem možný výběr přípravků stále zužuje.

Odborníci upozorňují, že za poslední tři roky byly vyřazeny z registru přípravků na ochranu rostlin proti mandelince bramborové a mšicím přípravky na bázi imidaclopridu, thiamethoxamu, chlorpyryfosu a od letošního roku již nelze používat přípravky na bázi thiaclopridu. Je nutno konstatovat, že tyto účinné látky velmi dobře účinkovaly jak na populace mandelinky, tak zároveň i na populace mšic, což bylo jejich velkou výhodou.

Podle Rostlinolékařského portálu je v ČR v současné době proti mandelince bramborové registrováno 27 přípravků, z toho je 18 ze skupiny pyretroidů, čtyři ze skupiny neonikotinoidů, ale všechny pouze na bázi acetamipridu, tři ze skupiny diamidů, jeden ze skupiny spinosinů a jeden botanický insekticid. Proti mšicím je nyní registrováno celkem 18 insekticidů ze čtyř chemických skupin a jedna základní látka. Z toho je 14 přípravků, kde účinná látka je ze skupiny pyretroidů, a dále po jednom přípravku ze skupin karbamátů, sulfoxaflorů a inhibitorů biosyntézy lipidů.

V pokusech Výzkumného ústavu bramborářského (VÚB) ověřovali zástupci Výzkumného ústavu bramborářského u vybraných insekticidů účinnost proti danému škůdci, proti kterému je přípravek registrován a také případnou vedlejší účinnost na druhého škůdce, vůči němuž registrován není, protože termíny ošetření proti mandelince a mšicím se u sadbových porostů kryjí.*

Výsledky pokusů se lze dočíst v říjnovém vydání časopisu Úroda (10/2021).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down