29.12.2021 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pěstování a výskyt škodlivých patogenů na porostech sóje

Sója (Glycine max) patří podobně jako ostatní druhy luskovin do rozsáhlé čeledi Fabaceae. Ve světě je nejpěstovanější a ekonomicky nejdůležitější luskovinou, poskytuje rostlinné bílkoviny a tuky pro výživu lidí, pokrutiny a šroty se využívají jako kvalitní krmiva.

V České republice se začala sója omezeně pěstovat už před druhou světovou válkou, ale jen na malých plochách v nejteplejších oblastech. Hlavní problém spočíval ve splnění teplotních podmínek. S příchodem raných odrůd z Kanady počátkem devadesátých let se pěstební plochy začaly postupně zvětšovat a dosáhly úrovně kolem 10 tis. ha.

Plochy sóje se v posledních letech zvýšily, po hrachu je sója druhým nepěstovanějším druhem luskovin. V roce 2021 byla vyseta na rekordních 19 679 ha.

Sója může být napadena různými chorobami v průběhu celé vegetace. Praktické je rozdělení chorob z hlediska jejich výskytu a škodlivosti v rámci tří vegetačních období sóje – raného, středního a pozdního. V raných fázích vývoje rostlin (období klíčení a vzcházení rostlin) bývá škodlivé napadení sóje původci kořenových a krčkových chorob (Rhizoctonia solani, Pythium spp., Phytophthora sojae, Phomopsis longicolla), které způsobují padání klíčních rostlin a hniloby kořenů a kořenových krčků. Ve středním období vegetace (prodlužovací fáze vývoje rostlin až do konce kvetení) může významné výnosové ztráty způsobit napadení původci bakteriální skvrnitosti (Xanthomonas axonopodis pv. glycines), bakteriální spály (Pseudomonas syringae pv. glycinea) během chladného a deštivého počasí, bílé hniloby (Sclerotinia sclerotiorum), viróz (BPMV, SMV), rzi (Phakopsora pachyrhizi) nebo skvrnitosti způsobené houbou Cercospora sojina.

Pozdní období vývoje rostlin je charakterizováno růstem lusků a vývojem semen v nich. Jedná se o nejdůležitější období z hlediska tvorby výnosu semen. Pokud jsou rostliny stresovány právě v tomto období, snížení výnosu, především v důsledku menšího počtu lusků, bývá vyšší než v kterékoli jiné fázi vývoje. Předčasná ztráta listů o 100 % v této fázi může vést k výnosovým ztrátám o 80 %. V pozdější fázi, kdy semena obsahují asi 60 % vlhkosti již nehrozí velké výnosové ztráty v důsledku stresu. V tomto pozdním období mohou být stresovými faktory výskyt stonkových nekróz způsobených houbami Diaporthe spp. a Phomopsis spp., Sudden death syndromu (Fusarium virguliforme), antraknózy (Colletotrichum spp.), Cercospora kikuchii nebo výskyt černé hniloby (Macrophomina phaseolina).

V České republice nezpůsobují choroby sóje většinou významné výnosové ztráty. V našich podmínkách je sója nejčastěji napadána bílou hnilobou, bakteriální spálou, plísní sóje, fomovou skvrnitostí, diaportovou spálou lusků a stonků sóje a virózami. Nicméně byl zaznamenán výskyt dalších původců chorob, jako Cercospora kikuchii, Septoria glycines, Phomopsis longicolla, Colletotrichum sp. nebo výskyt Sudden death syndromu. V registru přípravků na ochranu rostlin je do sóje registrován pouze jeden chemický přípravek Pictor Active s účinnými látkami boskalid a pyraklostrobin, který je určen pro regulaci bílé hniloby a diaportové spály lusků a stonků sóje.

Tyto a další informace přináší článek Ing. Radmily Dostálové a kolektivu z firmy Agritec Plant Research, s. r. o., Šumperk zveřejněný v lednovém vydání časopisu Úroda (1/2022).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down