15.05.2023 | 12:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ověřují pěstování kukuřice po sklizni ozimých směsek

Pěstování luskovin přináší řadu výhod včetně zlepšování půdy. Ve směsích s obilninami dochází ke stabilizaci výnosů zelené hmoty. Luskovinoobilní směsky mohou být jarní nebo ozimé. Zatímco s jarními už mají naši pěstitelé dostatek zkušeností, ozimé se u nás dosud příliš nevyužívají.

Tématem se v Úrodě 6/2023 zabývá spolupracovnice redakce Ing. Hana Honsová, Ph. D. S luskovinoobilními směskami zakládají pokusy na půdě Zemědělského obchodního družstva (ZOD) Mrákov, které hospodaří na přibližně 2800 hektarech zemědělské půdy v okolí Domažlic.
Jedná se o klasický zemědělský podnik zabývající se rostlinnou i živočišnou výrobou. Většina polí nacházejících se ve zvlněném terénu je erozně ohrožena, a tak protierozní opatření představují nutnost. Na krmení dojnic potřebují dostatek kvalitní siláže.

Ozimé směsky v pokusech

V pokusech ověřují možnost pěstování luskovinoobilních směsek (LOS), po jejichž sklizni zasejí metodou strip-till kukuřici na siláž. Loni na podzim založili několik typů ozimých směsí.
Cílem pokusů je zjistit, zda lze po sklizni ozimých LOS zasít a vypěstovat kvalitní silážní kukuřici. Pokud se to podaří, bude možné v jedné pěstitelské sezóně získat dvě sklizně s uplatněním na výrobu siláže pro dojnice. Ze stejné plochy by se tak vyprodukovalo větší množství silážní hmoty než při pěstování jedné plodiny kukuřice.

Čtyři varianty

Se čtyřmi variantami ozimých LOS se seznámili účastníci semináře spojeného nejen s prohlídkou ozimých luskovinoobilních směsek, ale i travní a kukuřičné siláže v Tlumačově, kde se nachází moderní kravín.
Na poli byly vysety tyto varianty ozimých směsek: 1. vikev a tritikale, 2. ozimá peluška a tritikale, 3. ozimá peluška a žito a 4. monokultura ozimé pelušky. Předplodinou ozimých směsek byla řepka. Pokusy založili 30. září 2022. V době konání polního dne 13. dubna vypadaly všechny varianty velmi dobře, porosty byly dobře zapojené.
U vikve se uplatnila stará odrůda Dětenická panonská, u pelušky Arkta, u tritikale Brehat a u žita Borfuro. Ve směsích se vikve vysévalo šedesát kilogramů osiva na hektar, pelušky osmdesát kilogramů na hektar tritikale sto kilogramů na hektar a žita osmdesát kilogramů na hektar. V případě vysetí samotné pelušky se výsevek zvýšil o čtyřicet kilogramů na hektar.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down