18.03.2024 | 02:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Organická hmota v půdě v souvislosti s plošnou aplikací kompostu

Problémem současné doby je stále klesající obsah organické hmoty v půdě. Zatímco by měl být podíl organické složky v půdě kolem pěti procent, klesl podíl na 1,5 %, max. 2 %. Dominantní složkou organické hmoty je oxidovatelný uhlík (Cox). Snižování obsahu uhlíku v půdě ovlivňuje negativně stabilitu půdních vlastností, mikrobiální aktivitu a následně výnosy plodin.

Zemědělci se snaží dodávat organickou složku do půdy pomocí hnoje, případně kejdy, meziplodin, slámy a kompostů. Přirozenou cestou je zapravení těchto organických hnojiv do půdy včetně kompostů. Stále častěji se v zahraničí zkouší aplikace kompostu pouze na povrch půdy jako mulč. Tématem se v Úrodě č. 3/2024 zabývá spolu s dalšími autory Ing. Barbora Badalíková (Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko).

Důležitá kvalita kompostu

Autorka připomíná, že k aplikaci kompostu je nutné udělat výběr vhodných kompostáren a ověřit kvalitu kompostu. Tomu předchází rozbory a výběr vhodného kompostu s příslušnými parametry pro definici stabilního a zralého kompostu (stability podle limitů EU a nově schválené ČSN 465735 Kompostování), který je pak zdrojem stabilní organické hmoty. Pro změnu pohledu na aplikaci kompostu je potřeba podpora pro vytvoření funkčních modelů základní agrotechniky s kompostem, podpora adaptabilních systémů včetně snížení potřeby průmyslových hnojiv a stability produkce. K tomu je potřeba závazný parametr k určení stability kompostu pro jeho bezpečnou povrchovou aplikaci bez zapravení (mulč). Je potřeba zohlednit stanovené parametry stability kompostů i ve změnách v oblasti jejich vlastní aplikace na ornou půdu a rozšířit možnosti aplikace (podobně jako u TTP) a zároveň i snížit náklady na aplikaci, resp. jejich zapravení.
V příspěvku porovnává dvě lokality s rozdílnými pěstitelskými podmínkami, kde byl sledován vliv kompostu aplikovaného na povrch půdy jako mulč na obsah půdní organické hmoty formou Cox a jeho kvality.*

Úvodní foto: Rozmetání kompostu na lokalitě Jevíčko Foto Jakub Prudil

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down