06.11.2023 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přežívání semen plevelů v kompostech

Již čtvrtým rokem Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský monitoruje počty klíčivých semen plevelů vyskytujících se v registrovaných kompostech. Cílem testování je ověření, zda procesem kompostování dochází k eliminaci zárodků nežádoucích organismů včetně semen plevelů. Posuzován je i vliv složení zakládky kompostu na počet a druhovou skladbu vzešlých plevelů. V současné době jsou k dispozici výsledky z let 2020, 2021 a 2022, letošní testy právě probíhají.

Zdroje semen

Semena plevelů se do kompostů dostávají většinou přímo z kompostovaného materiálu z plevelných rostlin, na kterých semena dozrávají nebo jsou součástí bioodpadu vytrvalé druhy s vegetativními rozmnožovacími orgány, uvádí v článku v Úrodě 9/2023 Ing. Ivana Komprsová z ÚKZÚZ. Touto cestou se mohou do kompostu dostat semena merlíků, laskavců, lebed, šruchy zelné, ježatky kuří nohy, pěťourů a bérů, případně vegetativní orgány topinamburu, svlačce rolního, pýru plazivého a pcháče osetu. Dalším zdrojem může být i bioodpad z domácností (semena tykví, rajčat, ale také prosa, řepky, hořčice). Další cestou jsou semena plevelů vzešlých přímo v procesu kompostování nebo během skladování vyzrálého kompostu. Zde dominují druhy schopné velmi brzy vytvářet plody a semena (truskavec ptačí, ptačinec prostřední, heřmánkovec nevonný, merlíky a další). Zejména těmto jevům je tak třeba při kompostování předcházet.
Cílem testů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) je monitoring počtu klíčivých semen plevelů vzcházejících v registrovaných kompostech. Metodický postup byl převzat z Rakouska, kde je současně stanoven limitní počet nejvýše tří klíčivých semen plevelů na litr kompostu. Metodika testování je přizpůsobena podmínkám a možnostem pracoviště vegetační haly ÚKZÚZ, kde jsou testy prováděny. Pro testování jsou použity plastové kultivační boxy naplněné 3 l kompostu a 0,5 l křemičitého písku, důkladně promíchaná směs tak dosáhne vodivosti menší než 1,7 ms/cm při 20 °C. Testovaný kompost je nasycen vodou a překryt PE sáčkem pro dosažení optimálních mikroklimatických podmínek. Naplněné boxy jsou ponechány zhruba při 4 °C po dobu tří dnů a poté jsou umístěny do venkovního prostoru mimo přímé sluneční záření a překryty ochrannou netkanou textilií. Po deseti dnech je provedeno počáteční sčítání vyklíčených semen a dále je kompost udržován při stálé vlhkosti pro dobu 2–4 týdnů. Po třech týdnech jsou vzešlé plevele spočítány a druhově zařazeny.*

Foto: Vzorky kompostu s vyšším výskytem plevelů z roku 2020 Foto Silvie Jančíková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down