08.02.2023 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odrůdové pokusy se sójou v podniku Rostěnice v roce 2022

Podnik Rostěnice a. s. byl na přelomu tisíciletí (tj. před více než 20 lety) jedním z největších pěstitelů sóji v ČR, přičemž sója na našem území v tomto období zažívala novodobý boom v jejím pěstování. Oblast v okolí Rostěnic a Slavkova, kde uvedený podnik hospodaří, je v rámci ČR vcelku vhodný pro pěstování sóji (na rozdíl od silně aridní jižní části Jihomoravského kraje, například Znojemska či Břeclavska). Průběh počasí v roce 2022 však nebyl pro růst a vývoj sóji na uvedené lokalitě přímo ideální, neboť v období nalévání lusků negativně zaúřadovalo suché a slunné počasí se současným poměrně silným výskytem svilušky chmelové. V článku pro časopis Úroda o tom informuje Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., z firmy ZEPOR+ – zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec, společně s kolektivem autorů.

Pokus byl založen na stanovišti Lysovice, okres Vyškov. Lokalita klimaticky náleží do oblasti T3, tj. teplé a mírně vlhké. Průměrná roční teplota se zde pohybuje mezi 8 až 9 °C a roční úhrn srážek nejčastěji mezi 550 až 650 mm. Pokusný pozemek je rovinný s velmi mírnou severovýchodní expozicí, s nadmořskou výškou 280 m. Pedologicky se jedná o černozem modální s nízkým obsahem skeletu. Z hlediska mechanického složení jde o půdu středně těžkou až těžší. Při agrochemickém rozboru půdy bylo zjištěno: 170 ppm P, 238 ppm K, 294 ppm Mg a 2887 ppm Ca, pH = 5,3.

Pokusný porost byl založen 2. 5. 2022 diskovou secí kombinací Pöttinger a sklizeň probíhala 11. 10. 2022 pomocí plovoucí lišty MacDon FlexiDraper. Z důvodu co největší vypovídací schopnosti byl pokus založen metodou dlouhých dílců o velikosti zhruba 0,3 ha. Předplodinou byla sója. V pokusech bylo celkem 15 odrůd: Ambella, Adessa, Obelix, Amiata, Abaca, RGT Sphinxa, Bettina, Marquise, ES Compositor, ES Governor, ES Comandor, Adelfia, Alvesta, Cantate a Mentor. Agrotechnika včetně ochrany byla jednotná pro všechny varianty.

Více informací k výsledkům pokusu přináší časopis Úroda (2/2023), kde jsou podrobně zdokumentovány výsledky vegetačního pozorování, sklizňové i posklizňové výsledky.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down