06.04.2022 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odrůdová citlivost brambor k postemergentní aplikaci metribuzinu

V roce 2021 docházelo u brambor  ve větší míře k postemergentním opravným zásahům herbicidy. Při postemergentní aplikaci herbicidů na bázi účinné látky metribuzin je vždy třeba brát ohled na citlivost pěstované odrůdy. Platí to pro všechny herbicidy obsahující tuto účinnou látku, které jsou aplikovány postemergentně včetně časně postemergentních aplikací herbicidu Arcade 880 EC. Informuje o tom v dubnovém vydání časopisu Úroda Ing. Pavel Kasal, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o.

Poškození metribuzinem se podle něj projevuje nejčastěji žloutnutím listů, popřípadě nekrózami. V ojedinělých případech může u velmi citlivých odrůd docházet i k nekrózám na stoncích a odumírání částí rostlin. Nejsilnější příznaky poškození se zpravidla projevují kolem sedmého dne po aplikaci. Do dvou týdnů od aplikace obvykle odeznívají, bez znatelných negativních následků.

Odrůdovou citlivost ověřují ve Výzkumném ústavu bramborářském Havlíčkův Brod již od roku 2002 každoročně na souboru čítajícím okolo 200 odrůd. Pokusy provádí ve spolupráci s firmami Bayer, s. r. o., a Zemědělská, a. s., Havlíčkova Borová.

Kromě odrůdové citlivosti ovlivňuje míru poškození rostlin bramboru i průběh počasí při aplikaci a v období před a následně po aplikaci. Jedná se především o teplotu vzduchu, intenzitu slunečního záření a výskyt intenzivnějších srážek. Předcházejí-li postemergentní aplikaci herbicidu silné srážky, může dojít k zeslabení nebo porušení ochranné voskové vrstvičky na listech bramboru, čímž se zvyšuje riziko poškození rostlin. Rovněž suché a teplé počasí následující po aplikaci může zvyšovat poškození rostlin. Z těchto důvodů nemusí být míra poškození jednotlivých odrůd v každém roce stejná.

Pro pěstitele brambor jsou důležité výsledky hodnocení získané ve více ročnících. Pro bezpečné použití postemergentní aplikace herbicidu na bázi účinné látky metribuzin je považována bodová hodnota do tří z devítibodové stupnice. Při hodnocení 3–3,5 bodu může být pro danou odrůdu použití metribuzinu riskantní v některých ročnících. Při hodnocení vyšším než 3,5 bodu již nelze metribuzin u dané odrůdy doporučit pro postemergentní aplikaci. Konkrétní výsledky přináší dubnové vydání časopisu Úroda (4/2022).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down