26.04.2018 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odrůdová citlivost brambor k postemergentní aplikaci metribuzinu

Pro postemergentní aplikaci proti dvouděložným plevelům jsou velmi často u brambor využívány herbicidy s účinnou látkou metribuzin. Po jejich použití může za některých okolností dojít k fytotoxickému poškození rostlin brambor. Míra projevů fytotoxicity se vedle povětrnostních podmínek odvíjí od odrůdové citlivosti brambor.

Při rozhodování o použití herbicidů s účinnou látkou metribuzin pro postemergentní aplikaci je třeba brát ohled na pěstovanou odrůdu. Odrůdovou citlivost ověřuje Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod již od roku 2002 každoročně na souboru čítajícím okolo 200 odrůd. Pokusy, kde je po plném vzejití brambor aplikován přípravek Sencor Liquid, provádí ve spolupráci s firmami Bayer, s. r. o., a Zemědělská, a. s., Havlíčkova Borová.

Za bezpečnou lze podle Ing. Pavla Kasala, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, považovat postemergentní aplikaci herbicidů na bázi metribuzinu u odrůd s hodnocením do 3,0 bodu. Při hodnocení 3,0–3,5 je riziko vyššího poškození v některých ročnících a při hodnocení nad 3,5 bodu již nepovažujeme postemergentní použití metribuzinu u takových odrůd za bezpečné.

Také v roce 2017 byl založen pokus na pozemku v Havlíčkově Borové. Příznaky poškození jednotlivých odrůd byly v tomto roce (podobně jako v roce 2016) méně výrazné než v předešlých letech. Z celkového množství 197 odrůd přesáhlo poškození hranici 3 bodů pouze 15 odrůd. K nejvíce poškozeným odrůdám patřily Dominátor, Excellency, Keřkovské rohlíčky, Levinata a Zuza, u nichž bodové hodnocení dosahovalo hodnoty 5 bodů a více. Výrazné poškození bylo též zaznamenáno například u odrůd Bohemia, Dagmar, Manitou, Radana či Ramona. Příznaky poškození po 14 dnech od aplikace odeznívaly, informoval o výsledcích aktuálních pokusů Ing. Kasal.*

Více informací přináší článek realizovaný Ing. Pavlem Kasalem, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, v květnovém vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down