Odolnost ozimé pšenice k viru žluté zakrslosti ječmene

U pšenice jsou dlouhodobě sledováni dva nejvýznamnější původci virových chorob obilnin – virus zakrslosti pšenice (WDV – Wheat dwarf virus) a virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV – Barley yellow dwarf virus). Za závažné můžeme považovat obě choroby, které střídavě nabývají na významu. BYDV je přenášen více než 20 druhy mšic perzistentním cirkulativním způsobem (musí projít trávicím traktem mšice). Virus se nepřenáší vajíčky ani nymfami ani osivem získaným z infikovaných rostlin.

Obilniny jsou u nás infikovány BYDV ve dvou fázích. K první fázi infekcí dochází na podzim při migraci přenašečů z výdrolů na vzcházející ozimy. Mšice mohou také migrovat z travních ploch i z kukuřice. Druhé období nákaz ozimých a jarních obilnin probíhá na jaře a v létě ve fázi sloupkování a později. Virus žluté zakrslosti ječmene je přenášen mšicemi migrujícími ze zimních hostitelů, které se nakazily na travách nebo ozimech infikovaných v předchozím roce. Tyto informace přináší článek Ing. Jany Chrpové, CSc., a kolektivu z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně v srpnovém vydání časopisu Úroda (8/2022).

Na rozdíl od ozimého ječmene, kde jsou již v sortimentu odrůdy s genem Yd2, jehož přítomnost s sebou nese vysoký stupeň odolnosti, u pšenice takové odolnosti dosud dosaženo nebylo, zdůrazňují autoři. Odolnost proti BYDV u pšenice byla podle nich zatím popsána u dvou zdrojů. Mírná odolnost byla identifikována u brazilské odrůdy jarní pšenice Frontana s genem Bdv1. Dalším zdrojem odolnosti je Thinopyrum intermedium. Z tohoto zdroje byly vytvořeny translokované linie pšenice (translokace 7EL, která obsahuje gen rezistence Bdv2). Žádný z těchto zdrojů však v našich infekčních testech nevykazoval zvlášť výraznou odolnost v porovnání s běžnými genotypy. Z Thinopyrum intermedium pochází také gen rezistence Bdv3.

Odolnost ozimé pšenice k BYDV je hodnocena ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., (VÚRV) v pokusech s umělou infekcí. Aktuálně byla odolnost k BYDV hodnocena u 19 odrůd ozimé pšenice registrovaných v České republice v ročnících 2018 a 2019, u čtyřech kontrolních odrůd, u odrůdy Rumona (pšenice jednozrnka) a u odrůdy Artix, která je zapsána ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.

Nejvyšší úroveň rezistence byla prokázána u linie PSR 3628. Nižší redukce hmotnosti zrna na klas (do 40 %) byla zjištěna u odrůd pšenice seté WPB Calgary, Chevignon, KWS Silverstone a Collector. Nejvíce napadené byly náchylná kontrola SG-S 27-03 a odrůda Illusion. V rámci hledání zdrojů rezistence k BYDV byla zařazena odrůda pšenice jednozrnky Rumona a odrůda Artix vykazující vyšší odolnost k suchu. Ani jedna z těchto odrůd však po infekci BYDV neprokázala významnou výnosovou toleranci, shrnuje článek.

Více informací se dočtete v srpnovém vydání časopisu Úroda (8/2022).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down