22.11.2023 | 07:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odolnost odrůd ozimé pšenice k významným chorobám této plodiny

Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., (VÚRV) byla v pokusech s umělou infekcí hodnocena odolnost ozimé pšenice ke rzi plevové (Puccinia striiformis), rzi travní (Puccinia graminis f. sp. tritici), rzi pšeničné (Puccinia triticina) a k fuzarióze klasu. Hodnocení zahrnovalo 33 odrůd ozimé pšenice registrovaných v rozpětí let 2007 až 2023. Kromě odrůd, které jsou v současné době doporučeny pro pěstování v České republice, byla hodnocena i odrůda Sultan (kontrola pro jakost zrna) a odrůda Wiwa doporučená pro pěstování pšenice v ekologickém zemědělství. Současně byla hodnocena také kolekce potenciálních zdrojů rezistence z Genové banky, která zahrnovala 23 odrůd původem z Kazachstánu. Pro účely detekce odrůd s genem Pch1 je využíván molekulární markér Xorw1.

Odolné odrůdy minimalizují rizika

V prosincovém vydání časopisu Úroda (12/2023) se Ing. Jana Chrpová, CSc., společně s kolektivem autorů z VÚRV věnuje odolnosti odrůd ozimé pšenice k výše uvedeným chorobám této plodiny. Jak autoři zdůrazňují, pěstováním odolných odrůd se minimalizují ztráty na výnosech, v případě klasových fuzarióz je pěstování odrůd s vyšším stupněm odolnosti součástí komplexu ochranných opatření vedoucích ke snížení rizika akumulace mykotoxinů v zrnu. Stanovení úrovně rezistence pěstovaných odrůd pšenice je zásadní pro celkovou optimální pěstební technologii dané odrůdy, zda se například u konkrétní odrůdy vyplatí investovat do chemické ochrany, či nikoliv.

Kombinovaná odolnost

Autoři článku také uvádějí odrůdy s kombinovanou odolností k biotickým a abiotickým stresům. Například odrůda Campesino vykazuje odolnost ke rzi pšeničné a rzi travní. Po změnách v rasovém spektru je odolnost ke rzi plevové pouze na střední úrovni. Z hlediska odolnosti k fuzarióze klasu patří Campesino k odrůdám s nadprůměrnou odolností. Odrůda je také nositelem genu odolnosti k pravému stéblolamu Pch1. Nositelem genu Pch1 je i nově registrovaná odrůda LG Lunaris, která je odolná ke rzi pšeničné, plevové i travní. Odrůda Dagmar, která dlouhodobě vykazuje odolnost k fuzarióze klasu, disponuje i odolností k vymrzání. Podobně i starší odrůda Bohemia s odolností k vymrzání patří k odrůdám, pro které zřejmě především vzhledem k výšce rostlin, nepředstavují fuzariózy klasu velký problém. Mezi odrůdami původem z Kazachstánu kombinovanou rezistenci ke rzím a k fuzarióze klasu vykazuje jako jediná odrůda Žadyra. Z výsledků hodnocení odrůd registrovaných v České republice i hodnocení zdrojů z Kazachstánu je zřejmé, že dosáhnout kombinované odolnosti k fuzariózám klasu a ke rzím je spíše výjimečné.

Více informací naleznete v prosincovém vydání časopisu Úroda (12/2023).*

Úvodní fotografie: Symptomy rzi plevové v polním infekčním pokusu Foto Šárka Bártová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down