18.11.2020 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odolnost k fuzarióze klasu ve vztahu k výšce rostlin u pšenice

Fuzariózy klasu představují závažné onemocnění obilnin. Napadení fuzariózami klasu má dopad nejen na výnos, ale i na hygienickou jakost zrna (tvorba mykotoxinů). V letošním roce se zemědělci, zvláště v některých oblastech, setkávali po delší době s různě silným napadením porostů patogeny z rodu Fusarium a se zvýšeným obsahem mykotoxinu deoxynivalenolu (DON) v zrnu.

Stupeň napadení a kontaminace zrna mykotoxiny ovlivňuje celá řada faktorů. Rozhodující význam má průběh počasí v daném roce (především srážky a teploty) a dále úroveň rezistence/náchylnosti odrůdy, předplodina a způsob zpracování půdy. Přestože rezistentní odrůdy dosud nebyly vyšlechtěny, rozdíly mezi komerčně využívanými odrůdami existují a znalosti o úrovni rezistence pěstovaných odrůd jsou potřebné. Podle ÚKZÚZ (Seznam doporučených odrůd – obilniny a luskoviny) jsou nejlépe hodnocené odrůdy pšenice s nízkým obsahem DON v testech označovány jako méně náchylné, odrůdy se středním obsahem DON jako náchylné a odrůdy s vysokou kumulací DON jako velmi náchylné.

Odolnost k fuzarióze klasu ve vztahu k přítomnosti alel krátkostébelnosti studovali odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni (VÚRV) u souboru 32 odrůd ozimé pšenice v tříletých polních pokusech (2018, 2019, 2020) s umělou infekcí F. culmorum. Výsledky přináší časopis Úroda (12/2020). Průměrný obsah DON v celém souboru zkoušených odrůd byl podle autorů článku Ing. Jany Chrpové, CSc., a kolektivu z VÚRV zjištěn ve výši 90,2 mg/kg. Nejvyšší úroveň rezistence k fuzarióze klasu vykazovala na základě všech sledovaných znaků odrůda Dagmar. Mezi odrůdy s nižší akumulací deoxynivalenolu (DON) lze podle autorek zařadit také odrůdy Julie, Turandot, Gaudio, Illusion, Bohemia, Steffi a Balitus. Přítomnost alel krátkostébelnosti Rht-B1b a Rht-D1b byla naopak spojena se statisticky významně vyšším obsahem DON. Nejvyšší akumulace DON (>130 mg/kg) byla zjištěna v zrnu odrůd Collector (Rht-B1b), KWS Elementary (Rht-D1b), Futurum (Rht-B1b), Askaban, Sheriff (Rht-D1b) a Annie.

V rámci hodnocení zkoušeného souboru odrůd byla také prokázána statisticky významná korelace mezi výškou rostliny a všemi znaky souvisejícími s rezistencí k fuzarióze klasu. Opakovaně bylo zjištěno, že vyšší rostliny jsou odolnější vůči napadení v klasu způsobenému patogeny z rodu Fusarium, vyplývá z výzkumu.*

Více informací naleznete v prosincovém vydání časopisu Úroda (12/2020).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down