Ochrana jarních obilnin proti snětím

K metodám ochrany obilnin proti snětím patří aplikace fungicidů, odolnost odrůd a agrotechnická opatření. Aplikace fungicidů je běžný, nejrozšířenější a účinný postup prováděný formou moření osiva. Přípravků založených na bázi různých účinných látek je celá řada.

K nejčastěji používaným fungicidním látkám patří sedaxan, fludioxonil a triazolové fungicidy (cyprokonazol, difenokonazol, ipkonazol, prothiokonazol, tebukonazol a tritikonazol). Sedaxan inhibuje dýchání houbových buněk tím, že se váže v mitochondriích na komplex sukcinát-dehydrogenázy. Fludioxonil inhibuje fosforylaci glukózy při procesech transportu látek v buňce a redukuje tak růst houby. Triazolové fungicidy inhibují demetylaci sterolů v procesu biosyntézy ergosterolu, důležité stavební složky plazmatické membrány houbových buněk, a působí tak její morfologické a funkční změny.

Tyto informace uvádí ve svém článku v časopise Úroda RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně. Informuje také o tom, že alternativou k používání fungicidů by mohlo být v některých případech pěstování odolných odrůd. „K uplatnění odolnosti ke snětím u nás by ale bylo potřeba znát reakci šlechtitelských linií ke snětím a brát na ni ohled při šlechtění. Zdroje rezistence k dispozici jsou. V jiných zemích jsou známé odrůdy s dlouhodobě trvající rezistencí ke snětím, často produkty cíleného šlechtění,“ dodává.*

Více informací přináší časopis Úroda (1/2018, str. 38–40).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *