Nový původce hniloby palic kukuřice v Evropě

V posledních letech byla v několika evropských zemích pozorována hniloba palic kukuřice způsobená houbou Trichoderma afroharzianum. Vzhledem ke skutečnosti, že tato houba je využívána v rámci biologické ochrany rostlin, je třeba věnovat těmto výskytům zvýšenou pozornost. Informuje o tom v časopise Úroda (7/2022) Dr. Ing. Zdeněk Chromý z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Brno.

Kukuřice setá (Zea mays) je jediným, dosud známým hostitelem houby Trichoderma afroharzianum. Houba T. afroharzianum je obecně považována za široce rozšířený druh vyskytující se na několika kontinentech. Vzhledem k tomu, že je využívána jako prostředek biologické kontroly, je poměrně obtížné přesně určit její geografické rozšíření. Její spojitost s uvedeným onemocněním kukuřice byla dosud prokázána v omezeném počtu zemí, uvádí dále autor článku.

Na evropském kontinentu byl výskyt tohoto patogenu podle Dr. Chromého zatím zjištěn v Německu, ve Francii a v Itálii. V roce 2018 bylo na několika pokusných polích na třech lokalitách v jižním Německu (Bernburg v Sasku-Anhaltsku; Kuenzing a Pocking v Bavorsku) pozorováno silné napadení palic kukuřice houbovým patogenem, přičemž byl jako původce identifikován druh T. afroharzianum. Protože se jednalo o vůbec první výskyt T. afroharzianum ve spojitosti s uvedenou chorobou, byl tento druh zařazen na Varovný seznam EPPO (Evropská a Středozemní organizace ochrany rostlin). V rámci stejně zaměřeného výzkumu byl tentýž patogen detekován také v symptomatických palicích kukuřice na jedné lokalitě v jižní Francii (Croix de Pardies, departement Landes). V Itálii byla houba T. afroharzianum detekována v kukuřičných zrnech pocházejících z palic vykazujících příznaky hniloby, Tato infikovaná zrna byla sesbírána v září 2020 na pokusném pozemku v Carmagnole (region Piemonte). V USA byly podobné příznaky hniloby palic kukuřice popsány v souvislosti s výskytem druhů rodu Trichoderma (bez bližšího rozlišení).

Více informací se dočtete v článku zveřejněném v časopise Úroda (7/2022).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down