Nové odrůdy i změny legislativy

Pěstování kukuřice, novým odrůdám, ale také změnám legislativy týkající se ochrany půdy před erozí byl věnován seminář, který společnost KWS OSIVA s. r. o., uspořádala na pozemcích Zemědělského družstva Přešťovice na Strakonicku.

Společnost KWS Osiva zastupoval Ing. Miroslav Stropnický, který hovořil o průběhu letošního ročníku ve vztahu ke kukuřici a historickým datům. Kromě jiného upozornil, že letos časně seté porosty kukuřice (kolem 10. dubna) často vzcházely až pět týdnů. Velká část polí se pro setí připravovala obtížně. Následně také pomaleji narůstala suma efektivních teplot, která je důležitá pro potřebný stupeň zralosti kukuřice. Ing. Stropnický upozornil, že by některé později seté porosty silážní kukuřice nemusely včas dozrát.
Upozornil také na novější hybridy kukuřice vhodné pro siláž. Juvento (FAO 230/230) má podle něj vysokou stravitelnost organické hmoty, vysoký obsah škrobu a výnos suché hmoty a nižší podíl NDF. Corfinio KWS (240/250) má parametry obdobně příznivé, výnos suché hmoty je však o něco vyšší než u předešlého hybridu. Walterinio KWS (280) má díky výborně ozrněným palicím velmi vysoký obsah škrobu, také on disponuje vysokým výnosem suché hmoty a stravitelností organické hmoty.

Připravovanou legislativu, která se týká ochrany půdy před erozí, popsal Ing. Marek Batysta, Ph.D., z Odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje Ministerstva zemědělství. Upozornil, že od dubna roku 2015 platí zákon č. 41/2015 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, který je v gesci ministerstva životního prostředí. Na něj navazují čtyři vyhlášky. Poslední se týká ochrany půdy před erozí, ale není dosud hotova, předpokládá se u ní účinnost od 1. 7. 2018. Zahrnovat by měla hodnocení erozního ohrožení půdy, přípustnou míru ohrožení půdy a opatření ke zmínění erozního ohrožení. Pro ministerstvo zemědělství bude klíčové, zda bude protierozní vyhláška v souladu se standardy DZES 5, zda a kdy budou informace dostupné pro zemědělskou veřejnost. Referenčním nástrojem pro způsob hodnocení erozního ohrožení bude zřejmě protierozní kalkulačka. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu si při hodnocení erozního ohrožení vyžádá předložení provedeného osevního sledu a použité agrotechniky. Pokud údaje nebudou k dispozici, bude postupovat jinak. Při zjištění porušení přípustné ztráty půdy bude informovat Státní zemědělský intervenční fond, takže zemědělec dostane sankci i od tohoto úřadu. Mgr. Batysta upozornil také na novelu nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor. Přinést by měla nové znění standardu DZES 5 a některá tvrdší pravidla.*

Ing. Miroslav Stropnický představuje odrůdy společnosti KWS Osiva

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down