11.12.2023 | 01:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové možnosti při pěstování sóji

Sója luštinatá si na našich polích už našla své stálé místo. Výnosy ovlivňuje celá řada faktorů, především povětrnostní podmínky daného ročníku a uplatněná agrotechnika. V současnosti se ověřují nové možnosti pěstování.

Stále platí několik základních zásad. Zpracování půdy musí maximálně zohledňovat aktuální povětrnostní a půdní podmínky. Především nesmí docházet ke zhutňování půdy, které negativně ovlivňuje její vodní a vzdušný režim, hospodaření s vláhou, zvyšuje její acidifikaci a tlumí pro pěstované rostliny prospěšný půdní život. Tím se zhoršují nejen podmínky pro růst rostlin, ale i ostatní funkce půdy. Tématem se v Úrodě č. 12 zabývá spolupracovnice redakce Ing. Hana Honsová, Ph.D.

Přizpůsobit se stanovišti

Bez důkladné znalosti biologických nároků pěstované plodiny, stanovištních podmínek a s přihlédnutím k počasí, nelze upřednostňovat minimalizační způsoby před orbou nebo opačně, připomíná autorka. Zásadou je, aby půda nebyla nejen příliš prokypřená, ale ani nadměrně zhutněná, kdy se zhoršuje vsakování a stoupá povrchový odtok srážkové vody. V utužené ornici se hůře vyvíjejí kořeny a je patrná nízká aktivita půdního edafonu. Půda musí být v  rovnovážném stavu pevných částic a půdního vzduchu.
Velmi citlivě je třeba obdělávat nejen půdy těžší a těžké, u nichž nejvíce a nejrychleji dochází ke zhutnění, ale i půdy lehké až lehčí středně těžké na propustných substrátech, které mají malou využitelnou vodní kapacitu a rychle vysychají. Především za účelem úspory vláhy v půdě musíme věnovat velkou pozornost jak základnímu zpracování půdy, tak i předseťové přípravě.

Orba i minimalizace

Výzkumem jsou prokázány některé negativní vlivy podzimní orby na fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy. Zejména při včas neošetřené hrubé brázdě dochází nejen k velkým ztrátám vláhy, ale i k výraznému narušení půdního života.
Řadu úskalí však má i povrchové zpracování půdy, hlavně na těžkých půdách, v poněkud vlhčích regionech a pro hlouběji kořenící plodiny. V tomto případě se ukazuje jako vhodné skloubit přednosti obou technologií, uskutečnit podzimní bezorebné, ale hluboké, vertikální zpracování půdy (hloubkové kypření) s mělkou a kvalitní předseťovou přípravou. Při pěstování sóji lze využít jak konvenční technologii zpracování půdy (orbou), tak i různé minimalizační postupy, uvádí autorka.*

Koncem srpna vypadala sója v pokusech velmi dobře Foto Hana Honsová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down