10.08.2018 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová metodika hodnocení rizik pesticidů pro včely pro 21. století

Používání, nepoužívání, ale i případný zákaz určitých pesticidů má své výhody a nevýhody. Ať už je jakýkoliv pesticid povolený nebo později zakázaný, je nejdůležitější mít prokazatelně doloženou nezávadnost nebo naopak škodlivost pro životní prostředí a pro zdraví lidí a zvířat. Jedno je jisté, lépe je problémům předcházet než později řešit a sčítat jejich následky.

I proto jsou intenzivní snahy o zdokonalení hodnocení rizik pesticidů na necílové organismy. Tyto snahy jsou iniciované zejména Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (EPA) a Evropskou komisí. Úloha je to sice nesnadná, ale ne nesplnitelná.

Právě tímto tématem se zabýval tým složený z pracovníků Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni (VÚRV), ALS Czech Republic, s. r. o., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., v Dole (VÚVč) v rámci výzkumného projektu Technologické agentury ČR (TAČR) č. TA04020267 řešeného v letech 2013–2017. Jedním z výsledků projektu jsou zavedené a validované analytické metody pro analýzu širokého spektra pesticidů ve včelách, pylu, rostlinách, půdě a vodách. Metody analýz pesticidů jsou komerčně nabízeny firmou ALS Czech Republic. Součástí prokazování vedlejších účinků pesticidů na včely a identifikace případného zdroje kontaminace je znalost koloběhu látky v prostředí, a tak i možnosti analýzy rostlinného materiálu, půdy a vody mají svou nezastupitelnou úlohu při komplexním hodnocení.

Dalším významným výsledkem zmíněného projektu vzhledem k tomuto článku je metodika certifikovaná Ministerstvem zemědělství,  Erban a kol. (2016; ISBN 978-80-7427-210-3): Hodnocení vlivu xenobiotik na včely v průběhu ontogeneze metodami proteomické, metabolomické a genomické analýzy. Tato metodika je pro všechny zájemce volně přístupná na internetových stránkách Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Další informace nejen k metodice přináší článek RNDr. Tomáše Erbana, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, publikovaný v srpnovém vydání časopisu Úroda.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down