22.10.2023 | 06:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nástroj na bilancování uhlíku v půdě

Aktuální díl seriálu odborníků z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i., (VUMOP) zveřejněný v časopise Úroda (11/2023) se zaměřuje na možnosti bilancování uhlíku. Konkrétně na jeden z nástrojů, který umožňuje predikovat vývoj uhlíku v závislosti na managementu půdy a péči o půdu samotnou.

Lze odhadnout dopady hospodaření na obsah uhlíku v půdě?

Možností, jak bilancovat uhlík, nebo organickou hmotu (OH) v půdě, je mnoho. Jedná se de facto o modely pracující s různými vstupními daty (půda, klima, reliéf), které poskytují výstupy v různých měřítkách (regionální, detailní). Pokud bilancuji, uvažuji na jedné straně ztráty a na druhé vnosy. Výsledkem je pak kladné, či záporné číslo odrážející optimální, či deficitní trend obsahu uhlíku v půdě v závislosti na zvoleném způsobu péče o půdu.

Konkrétní bilanční model

Odborníci se ve svém článku zaměřili na jeden konkrétní bilanční model prezentovaný na stránce www.organickahmota.cz. Nejedná se o jedinou možnost bilancování uhlíku, výhodou modelu je však jeho detailní zacílení na konkrétní díl půdního bloku (DPB), což umožňuje vyhodnocení dopadů hospodaření v závislosti na konkrétních půdních podmínkách stanoviště i konkrétním osevním sledu a managementu půdy na něm aplikovaných.

Úvodní obrázek: Ukázka aplikace po volbě konkrétního DPB Zdroj: www.organickahmota.cz

Více informací přináší článek Ing. Tomáše Khela a Ing. Jana Vopravila, Ph.D., z VUMOP zveřejněný v listopadovém vydání časopisu Úroda (11/2023).*

Související články:

Retrospektivní monitoring změn obsahu uhlíku

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. Obsah uhlíku je plánováno kontrolovat zpočátku v rámci regenerativního zemědělství. Lze očekávat, že ten, kdo nebude ukládat uhlík do půdy, bude platit ekologickou daň pomocí emisních povolenek. Koloběh uhlíku bude dál narušen vzhledem k plánu na likvidaci dobytka a jeho nahrazení průmyslovou produkcí hmyzu. Hmyz pro potravinářské účely je podle stanoviska MZE a EU již dnes zcela rovnocenný domestikovanému hospodářskému zvířectvu.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down