28.09.2023 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Retrospektivní monitoring změn obsahu uhlíku

Předmětem aktuálního dílu seriálu odborníků z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i., zveřejněného v časopise Úroda (10/2023) je vyhodnocení trendů změn obsahu uhlíku v půdách České republiky tak, jak bylo zjištěno retrospektivním monitoringem provedeným v rámci funkčního úkolu zadaného Ministerstvem zemědělství v roce 2016. Využity byly archivní, v době opětovných odběrů zhruba 40 let staré analýzy, které byly konfrontovány s hodnotami obsahu uhlíku zjištěnými na totožných místech v současnosti.

 Negativní změny především u půd nižší kvality

 Jak uvádějí autoři článku, je patrné, že negativní změny byly v ornici identifikovány především u půd nižší kvality (hydromorfní půdy, půdy kyselé, zrnitostně lehké), naopak trendy změn u bonitnějších půd (černozemě, hnědozemě, černice, šedozemě) nebyly jednoznačné. Jednoznačnější negativní trendy byly zaznamenány především ve skupině kambizemí (v ČR je asi 40 % zemědělských půd klasifikovaných do tohoto půdního typu). Tyto půdy jsou většinou náchylné k acidifikaci a hydromorfní subtypy byly často v minulosti odvodňovány. Obecně odvodnění, tedy změna vodního a teplotního režimu půd, vedlo k trendu úbytku obsahu uhlíku, což dokumentují trendy stanovené také u půdních typů glejí a pseudoglejí.

Úvodní mapa: Zastoupení jednotlivých půdních typů v opětovně odebíraném souboru půd

Více informací se dočtete v říjnovém vydání časopisu Úroda (10/2023).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down