03.05.2017 | 03:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na částech Dyje, Jevišovky a Labe nařízeno mimořádné rostlinolékařské opatření

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský upozorňuje na nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby bakterie Ralstonia solanacearum, která napadá brambor, rajče, lilek, ale i řadu dalších rostlin, včetně rostlin volně rostoucích a plevelných.

V tiskové zprávě konstatuje, že nařízení bylo vydáno z důvodu opakovaných pozitivních nálezů této bakterie ve vodních tocích Dyje, Jevišovka a Labe. Závlahová voda z těchto toků, v níž je bakterie přítomna, může být závažným zdrojem infekce jejích hostitelských rostlin.

Ve vydaném nařízení jsou vymezeny konkrétní úseky vodních toků (na Dyji, Jevišovce a Labi), které  jsou na základě opakovaného výskytu bakterie označeny za zamořené. Nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních (MRO) se vztahuje také na pozemky zavlažované vodou z těchto úseků. Stanoveny jsou  i způsoby a podmínky pro nakládání s nesadbovými hlízami bramboru pravděpodobně zamořenými bakterií ze závlah vodou označenou jako zamořenou. Součástí nařízení jsou podmínky pro profesionální pěstitele brambor, rajčat a lilku podezřelých ze zamoření bakterií a zpracovatele brambor podezřelých ze zamoření bakterií (podniky, kam budou ke zpracování, včetně mytí a balení, dodány pravděpodobně zamořené hlízy). Ti jsou v souladu s platnou legislativou  povinni provádět očistu a dezinfekci objektů a předmětů, které přišly do kontaktu s rostlinným materiálem označeným za pravděpodobně zamořený bakterií, a nakládat stanoveným způsobem se zbytky rostlin a hlíz. Pokud se při úředním průzkumu ÚKZÚZ prokáže opakovaný výskyt bakterie v jiných úsecích vodních toků, vymezí ÚKZÚZ další úseky vodních toků, na které se budou vztahovat nařízená MRO.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down