22.03.2021 | 03:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti hnojení brambor dusíkem ve vegetaci

Brambory jsou plodina, která pro úspěšné pěstování potřebuje vhodné podmínky. Jednou z těchto podmínek je optimální zásobení vodou a živinami. Zejména dusík může být aplikován různými způsoby. Nejobvyklejší aplikace minerálních hnojiv je před sázením. Aplikaci provádíme buď rozmetáním na povrch půdy s následným zapravením, nebo lokálně při sázení k hlízám.

Tématem se v Úrodě č. 3/2021 zabývají Ing. Andrea Svobodová, Ph.D., a Ing. Pavel Kasal, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o. Připomínají, že způsob a celkovou dávku dusíku je třeba přizpůsobit k danému účelu pěstování a délce vegetační doby pěstované odrůdy (tabulka). Úroveň dusíkaté výživy ovlivňuje kromě výnosu i řadu kvalitativních vlastností brambor. U konzumních brambor je důležitá výše celkového výnosu hlíz, obsah sušiny, skladovatelnost a nutriční hodnota, úroveň stolní hodnoty a obsahu dusičnanů v hlízách. Přílišná převaha dusíku nad ostatními živinami má za následek zhoršování těchto ukazatelů, zejména pak vede ke zvýšenému nebezpečí kumulace dusičnanů v hlízách.

Jiné poměry živin volíme k porostům sadbových brambor, u kterých vede zvýšený podíl dusíku k prodloužení vegetace, a tím i období vzniku infekce virovými chorobami. U brambor určených pro výrobu škrobu má prvořadý význam hektarový výnos škrobu, z hlediska zpracovatelských podniků pak škrobnatost. Dávka dusíkatých hnojiv se u průmyslových brambor pohybuje mezi minimální dávkou určenou pro množitelské porosty a vyšší dávkou, určenou pro konzumní brambory, konstatují autoři.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down