08.02.2024 | 03:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnost aplikovat zvýšenou dávku rodenticidu se prodlužuje

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v reakci na aktuální stav populací hraboše polního zejména na Moravě a ve východních Čechách, kde průměrné hodnoty dosahují pěti- až jedenáctinásobku prahu škodlivosti, přistupuje k prodloužení možnosti aplikace rodenticidů ve zvýšené dávce do 10 kg na hektar při aplikaci do nor.

Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Uvádí, že z výsledků monitoringu výskytu hraboše polního, který inspektoři ÚKZÚZ prováděli v zimních měsících (listopad 2023–leden 2024), vyplývá přetrvávající stav nadlimitních výskytů hraboše polního. V tomto období celorepublikový průměr neklesl pod 820 AVN/ha. Zjištěné hodnoty tak představují vysoké riziko vzniku hospodářských škod ozimých i krmných plodin v jarním období.

Platnost se prodlužuje

Úřad uvedl, že vydává nařízení o povolení kontrolovaného použití přípravku na ochranu proti hraboši, kdy účinnost nařízení v případě přípravku Stutox II začíná 8. února 2024 a u přípravku Ratron GW 28. února 2024 (naváže na nařízení pro Ratron GW, jehož platnost trvá do 27. února 2024). Platnost nařízení u obou přípravků končí 6. června 2024. Aplikace těchto přípravků musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději tři dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ bude provádět kontroly dodržování podmínek aplikace stanovených v nařízení.

V souvislosti s vydaným nařízením ÚKZÚZ připomíná, že aplikace nesmí být prováděna v rozporu s dalšími obecně závaznými právními předpisy, například zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy. Aplikace musí být prováděna pouze osobou disponující tzv. odbornou způsobilostí podle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, tedy řádně proškolená k nakládání s přípravky na ochranu rostlin. *

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down