09.10.2023 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mapování rezistence hlodavců vůči antikoagulantům v ČR

Synantropní hlodavci - jako jsou myš domácí, potkan domácí, krysa obecná - jsou významnými škůdci nejen v komunální oblasti, ale i na farmách a v zemědělských skladech. Účinné hubení synantropních hlodavců je v současné době převážně závislé na efektivním použití pesticidních rodenticidních nástrah na bázi antikoagulantů.

K použití v rodenticidních nástrahách je dnes v ČR (i EU) registrováno a schváleno osm účinných látek (úč. l.). Všechny tyto látky mají stejný mechanismus účinku (narušují cyklus srážení krve v těle), hlodavci běžně hynou za 3–12 dnů po konzumaci nástrahy. Různé antikoagulanty se liší mírou toxicity pro hlodavce a také dobou, za kterou se po požití odbourají z organismu – ukládají se v játrech a některé úč. l. zde přetrvávají i po dobu několika měsíců. Tématem se v Úrodě č. 9/2023 zabývá spolu s dalšími autory RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Vyzvala také zemědělce ke spolupráci při mapování rezistence hlodavců k antikoagulantům. Hlodavci patří k významným škůdcům.

Rezistence vůči antikoagulantům

Antikoagulanty se k hubení hlodavců používají již od 50. let 20. století a postupně se staly celosvětově dominantním nástrojem kontroly jejich populací. Zároveň se však v důsledku intenzivního používání těchto rodenticidů brzy objevila geneticky podmíněná rezistence u hlodavců k některým používaným účinným látkám. Dnes je rezistence v populacích těchto škůdců rozšířena po celém světě, a to zejména v oblastech, kde byly tyto rodenticidy intenzivně a dlouhodobě používány. Aktuální znalosti o rozšíření rezistence hlodavců po celém světě jsou sdíleny prostřednictvím webu mezinárodní komise RRAC (Rodenticide Resistance Action Committee; rrac.info), která se managementu rezistence věnuje. V současné době je rezistence známa u pěti z osmi používaných úč. l., které se v rodenticidních nástrahách používají.
V roce 2005 byla úspěšně zavedena metoda potvrzení přítomnosti rezistence pomocí detekce mutací v DNA hlodavců, která postupně nahradila dosavadní časově náročné metody. Data o rozšíření rezistence jsou dnes známa z mnoha zemí, v rámci Evropy probíhá monitoring intenzivně např. ve Velké Británii, velké množství výsledků je např. také z Nizozemska, Německa, Francie, Belgie a nedávno i z Finska. Rezistence je monitorována u všech tří druhů synantropních hlodavců, nejvíce dostupných dat však pochází od potkanů. Data z posledních let však ukazují, že u poněkud opomíjených myší je rezistence v populacích rozšířena s mnohem vyšší prevalencí.*

Popis k fotce: Potkan obecný Foto Radek Aulický

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down