21.11.2022 | 03:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Letošní výskyt zavíječe kukuřičného

Plochy kukuřice zaznamenaly meziroční pokles, a to jak ve výsevní ploše, tak hektarovém výnosu. Zrnová kukuřice se dle Českého statického úřadu (ČSÚ) v porovnání s rokem 2021 pěstovala na ploše o 22 % nižší a v podobném rozsahu byl zaznamenán i propad ve výnosech. Taktéž výnosy silážní kukuřice ukazují na pokles v porovnání s předchozím rokem, ten je však nižší než u kukuřice na zrno.

O škůdci píší Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., a Ing. Jana Patočková, Ph.D., z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Zemědělsci č. 47/2022. Uvádějí, že za výsledky tohoto roku mohl průběh počasí, který byl silně nevyrovnaný. Květen byl výrazně srážkově podnormální, naopak v červnu bylo zaznamenáno 123 % srážek ve srovnání s dlouhodobým průměrem. Srpen byl pro změnu srážkově silně podprůměrný. Z pohledu výskytu škůdců kukuřice lze brát letošní rok jako “úspěšný” a potvrzuje se, že změny klimatu a rozšiřující se plochy hostitelské plodiny mají na výskyt škůdců kukuřice, obzvláště zavíječe kukuřičného, pozitivní vliv. Mimo koncentrace ploch, technologie zpracování posklizňových zbytků a průběhu ročníku by se nemělo zapomínat též na rezervoárové rostliny, plevele, na kterých se zavíječ kukuřičný dokáže namnožit a zvýšit tlak na poli s blízkou kukuřicí.

Nižší účinnost přímých opatření

Četnost a škodlivost zavíječe v posledních letech stoupá se zvyšující se plochou pěstované kukuřice, ačkoliv v letošním roce byl zaznamenán mírný propad v pěstebních plochách. Housenky zavíječe kukuřičného přezimují ve spodních částech stébel a na jaře se od května do června kuklí. První motýli se líhnou na konci měsíce května a v průběhu měsíce června. Hromadný let nastává koncem měsíce června a trvá do druhé poloviny srpna. V průběhu léta bylo možné ještě před deseti roky pozorovat dva vrcholy náletu. První v první polovině července a druhý nálet ve druhé polovině července. V posledních letech jsou však hlavní nálety rozloženy do několika vrcholů. Signalizace ošetření se tímto znesnadňuje a samičky tak mohou klást vajíčka v průběhu celého období ve stejné intenzitě.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down