Kvůli nevyhovujícím obalům vrací USA zboží

Spojené státy vracejí zásilky zboží, které je přepravováno prostřednictvím dřevěných obalů, které nesplňují dovozní fytosanitární požadavky. Především se jedná o výskyt škodlivých organismů (pilořitky, kůrovci, tesaříci) a z důvodu nedostatečného nebo chybného značení. USA nadále provádí přísné kontroly těchto obalů (se zaměřením na zboží určené pro automobilový průmysl).

Informoval o tom Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělství v tiskové zprávě. Kontroly se zaměřují na příznaky napadení a výskyt dřevokazného hmyzu. Kontroly pokrývají veškerý dřevěný obalový materiál, to znamená i dřevěné obaly a pomocné dřevo, které jsou opatřeny značkou IPPC v souladu se standardem ISMP 15, tzn. obaly, které by měly být tepelně ošetřeny. V případě zjištění známek napadení dřevěných obalů druhy hmyzu uvedenými v dovozních požadavcích USA (Cerambycidae, Buprestidae, Siricidae, Cossidae, Curculionidae, Platypodidae, Sesiidae nebo Scolytidae), jsou takové obaly podrobeny detailní kontrole a v případě nálezu hmyzu z uvedených čeledí jsou takové obaly automaticky vráceny zpět do země původu. Zjištění živých škůdců je považováno za potvrzení skutečnosti, že dřevěný obal nebyl ošetřen!
Pro omezení problémů je nutné, aby spolupracoval dodavatel dřevěných obalů a vývozce. Za splnění dovozních požadavků odpovídá podle § 28 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, vývozce. ÚKZÚZ upozorňuje, že vývozci mají dbát především na prevenci.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *