Archiv pro štítek: kontroly

Filtr

Kontroly nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Kontroly nakládání s přípravky na ochranu rostlin (dále jen POR) a dalšími prostředky (dále jen DP) jsou prováděny inspektory regionálních oddělení rostlinolékařské inspekce v rámci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen ÚKZÚZ) a zahrnují kontrolu požadavků při skladování a používání POR, funkční způsobilost zařízení při aplikaci POR a...

Kategorie: Ochrana rostlin

Meziročně mírný nárůst kontrol SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v průběhu roku 2016 celkem 45 159 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů. Počet kontrol tak meziročně vzrostl o 3,85 %.

Kategorie: Nezařazené

Kvůli nevyhovujícím obalům vrací USA zboží

Spojené státy vracejí zásilky zboží, které je přepravováno prostřednictvím dřevěných obalů, které nesplňují dovozní fytosanitární požadavky. Především se jedná o výskyt škodlivých organismů (pilořitky, kůrovci, tesaříci) a z důvodu nedostatečného nebo chybného značení. USA nadále provádí přísné kontroly těchto obalů (se zaměřením na zboží určené pro automobilový průmysl).

Kategorie: Skladování

Kontroly dodržování zásad integrované ochrany rostlin

Novelizovaný zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, nařizuje nově všem pěstitelům od 1. 1. 2014 dodržovat osm zásad integrované ochrany rostlin (IOR), definovaných ve vyhlášce č. 205/2012 Sb. Tato povinnost se týká všech pěstitelů bez rozdílu, a to i těch, kteří jsou zařazeni v systémech integrované produkce či ekologického...

Kategorie: Ochrana rostlin