Kontroly nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Kontroly nakládání s přípravky na ochranu rostlin (dále jen POR) a dalšími prostředky (dále jen DP) jsou prováděny inspektory regionálních oddělení rostlinolékařské inspekce v rámci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen ÚKZÚZ) a zahrnují kontrolu požadavků při skladování a používání POR, funkční způsobilost zařízení při aplikaci POR a zajištění nakládání s POR osobou odborně způsobilou.

Typy kontrol nakládání s POR jsou následující:

  1. kontroly podmíněnosti (min. 1 % žadatelů o dotace),
  2. kontroly národní,
  3. kontroly delegované na základě smlouvy o součinnosti se Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF).

Kontroly jsou každoročně realizovány nejen u subjektů vybraných na základě rizikové analýzy ÚKZÚZ, tzn. plánované kontroly podmíněnosti (dále jen Cross Compliance, CC) a národní kontroly (NK), ale také na podnět fyzických, právnických osob a orgánů státní správy a samosprávy.

Mezi nejčastější podněty, které jsou každým rokem inspektory oddělení rostlinolékařské inspekce šetřeny, patří podněty v souvislosti:

  • s otravami včel po aplikaci POR,
  • úhyny suchozemských obratlovců (například domácích zvířat – psů, koček),
  • zasažením necílových rostlin aplikací přípravků na ochranu rostlin,
  • nadlimitními hodnotami reziduí POR ve vodě,
  • nadlimitními nálezy reziduí POR v potravinách (ovoci, zelenině) na základě výsledků analýz vzorků potravin odebraných Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v maloobchodní síti.

Součástí národních kontrol jsou kontroly nejen žadatelů o dotace, ale také nežadatelů (golfová hřiště, zahradnictví, sklady rostlinných produktů, mořičky osiv, železnice atd.). Všichni profesionální uživatelé jak v oblasti zemědělství, tak v jiných odvětvích mají povinnost dodržovat požadavky při nakládání s POR.

Delegované kontroly (DK) jsou ÚKZÚZ prováděny u subjektů, které vybírá SZIF.

S dalšími informacemi a výsledky kontrol seznamuje článek Ing. Andrey Blažkové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v prosincovém vydání časopisu Úroda.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *