Klíčový produkt do kukuřice

Hlavní novinkou, kterou firma Adama CZ s. r. o. představila v rámci výstavy Naše pole, je herbicid do kukuřice Sulcotrek (sulcotrione 173 g/l, terbuthylazine 327 g/l) určený zejména pro časně postemergentní použití. V obilninách ve zvýšené míře zaujal fungicid Kantik (fenpropidin 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuconazole 100 g/l), loňská novinka, která díky morfolinové složce velmi dobře působí i proti padlí travnímu. Pro svoje komplexní využití se Kantik stává velmi vyhledávaným fungicidem v zemědělské praxi.

Sulcotrek je podle Ing. Bronislava Koubka, regionálního manažera firmy Adama CZ, herbicid proti kompletnímu spektru jednoletých plevelů v kukuřici s možností uplatnění pro preemergntní, časně postemergentní i postemergentní aplikace. Obsahuje kombinaci dvou osvědčených účinných látek z chemicky odlišných skupin s půdním a zároveň i kontaktním účinkem (triazin + keton). Charakterizuje jej rychlý nástup účinku i dlouhodobost. Důležitá je také výborná selektivita ke kukuřici. V Nabočanech byl aplikován ve fázi kukuřice mezi třetím a čtvrtým listem v dávce 2,2 l/ha společně se smáčedlem Rollwet (0,25 l/ha), které zajišťuje lepší ulpění účinné látky na listech, upozornil Ing. Koubek. Přípravek nese jistá omezení: vyloučen je z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody i na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Vedle ochrany kukuřice prezentovala firma Adama na polní výstavě také ošetření obilnin. Nastupující fungicid Kantik byl podle Ing. Koubka v systému ochrany obilnin v letošním roce velmi používán díky jeho silné účinnosti na padlí travní. Aplikuje se v dávce 1,5 až 2 l/ha, nižší dávka ve sledech, vyšší v sólo aplikacích a v případech, kdy je již potřeba choroby léčit. Z variant ochrany pšenice vyzdvihl řečník například aplikaci Kantiku na závěrečné antifuzariózní ošetření provedené 1. června v dávce 1,65 l/ha společně se smáčedlem Velocity (0,25 l/ha), kterému předcházela aplikace přípravky Leander (0,25 l/ha) a Bumper Super (0,8 l/ha), doplněné opět smáčedlem Velocity (0,25 l/ha). Kantik jako širokospektrální třísložkový fungicid s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem lze využít také pro technologii jedné aplikace fungicidu za vegetaci. Demonstrační pokusy v Nabočanech i toto doporučení firmy v letech s nízkým tlakem chorob potvrzují. Ing. Koubek připomněl také vhodnost použití Kantiku na závěrečné ošetření ječmene, kam tímto vstupuje komplexní fungicid, který až do té doby v sortimentu postrádali.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *