Jaká je úspěšnost odrůd řepky olejky ozimé v registračním řízení?

Předpokladem pro registraci odrůd druhů uvedených v druhovém seznamu je úspěšné absolvování registračního řízení. Ze zákona o registraci rozhoduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) a probíhá podle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) a navazujících vyhlášek a směrnic.

V posledních letech je každoročně podáváno v průměru 65 žádostí o registraci odrůd ozimé řepky. Po prvním roce zkoušení na základě posouzení výnosu semene a agronomických vlastností postupuje do druhého roku zkoušení necelá polovina odrůd. Po druhém roce zkoušení jsou do posuzování zahrnuty také kvalitativní vlastnosti z prvního roku zkoušení a na základě těchto výsledků je ze zkoušení vyřazena další polovina odrůd. Po třetím roce zkoušení je pak obvykle registrováno v posledních letech v průměru osm až devět odrůd, což je z výchozího počtu podaných žádostí 12–14 %. Zabývá se tím v článku v Úrodě č. 6/2017 Ing. Petr Zehnálek z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Dodává, že z uvedených údajů je zřejmé, že registrační řízení s odrůdami ozimé řepky je dosti náročné a přispívá k tomu, aby naši pěstitelé i zpracovatelé měli k dispozici sortiment registrovaných odrůd, které prokázaly vysokou výkonnost a příznivé agronomické i kvalitativní vlastnosti v pěstitelských podmínkách České republiky. Odrůdy po registraci následně mohou být zařazeny do systému pokusů pro doporučování, kde jsou dále testovány a mohou tak být zpřesňovány údaje o jejich vlastnostech. Výsledky pokusů pro doporučování jsou každoročně k dispozici ve formě Seznamu doporučených řepky olejky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *