Archiv pro štítek: registrace

Filtr

Jaká je úspěšnost odrůd řepky olejky ozimé v registračním řízení?

Předpokladem pro registraci odrůd druhů uvedených v druhovém seznamu je úspěšné absolvování registračního řízení. Ze zákona o registraci rozhoduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) a probíhá podle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Registrace přípravku vychází z přijatelné účinnosti

Na tuzemském trhu přibývá registrací biologických přípravků na ochran rostlin. Jejich používání také do určité míry podporuje zákon. Existuje významný rozdíl mezi povolováním konvenčních a biologických přípravků na ochranu rostlin? Je registrace zárukou dostatečné účinnosti? Na tyto a další otázky nám odpověděl Ing. Pavel Minář, Ph.D., ředitel Odboru přípravků na...

Kategorie: Jak to vidím já