17.06.2020 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak se dříve pěstovala a využívala pšenice

Obilniny náleží mezi nejvýznamnější pěstované zemědělské plodiny. Jejich pěstování má velmi bohatou tradici. V českých zemích mezi nejdůležitější patřily odedávna žito, pšenice, ječmen a oves. Menší význam, a to pouze v některých regionech, mělo proso, bér, pohanka nebo například kukuřice. Využívaly se nejen pro lidskou výživu, ale též pro hospodářská zvířata.

Rozdíly v rozsahu pěstování jednotlivých druhů byly dány nejen těmi regionálními (vlivem klimatických poměrů), ale také již v úvodu zmiňovanou tradicí, kdy například žito ještě v první polovině 20. století mělo větší význam než v současnosti. Pojďme se však nyní na chvíli pozastavit u jiné plodiny, a to u pšenice. Ve svém článku publikovaném v červencovém vydání časopisu Úroda se jí zabývá Bc. Antonín Muška.

Pěstování pšenice má velmi obsáhlou minulost. Již ve Starém zákoně si můžeme povšimnout zmínky o ní, a to v Knize Soudců 6 (verš 11). V ní se praví, že Midjánci utiskovali Izraelity a často plenili jejich pole. Soudce Gedeón, syn Joaše Abiezerského proto mlátil pšenici ve vinném lisu, aby si toho Midjánci nevšimli. Tuto práci dělal sám a byla velmi namáhavá. Dále se v knize proroka Izajáše v kapitole 28 (verš 25) dozvídáme, jaké obilniny byly pěstovány ve Svaté zemi: „Copak jakmile urovná ornici, nezasívá kopr, nerozhazuje kmín? Copak do těch brázd neseje pšenici, ječmen do řádků a špaldu na kraji?“

Jedno z nejznámějších podobenství Nového zákona je o „pšenici a koukolu“ (Matouš, kapitola 13, verš 24–30). Zde je nutné brát na zřetel, že při překladu Bible kralické do češtiny překladatelé a teologové Jednoty bratrské vycházeli z dané reality, kdy koukol polní byl běžný. Avšak v biblických krajích se nevyskytuje. Výzkum, který byl prováděn ve 20. století, uvádí, že šlo pravděpodobně o jílek (Lolium).

Pěstování a využití pšenice má nejen u nás velmi bohatou tradici. Byla od počátku historie lidstva jednou z nejvýznamnějších pěstovaných obilnin. Měla pestré využití jako surovina pro výrobu potravin, vaření piva a také jako léčivka. V lihovarnictví se využívala pouze v případě sklizně nekvalitní produkce.

O historii pěstování pšenice se více dočtete v červencovém vydání časopisu Úroda (7/2020) v článku Bc. Antonína Mušky.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down