Houbové choroby pšenice

K nejvýznamnějším listovým chorobám pšenice patří rzivosti, hnědé listové skvrnitosti a padlí trav. Padlí a rzivosti na pšenici (rez travní, rez pšeničná, rez plevová) lze snadno identifikovat, poněvadž se v místech infekce po inkubační době objevují charakteristické kupky, v nichž se vytvářejí nepohlavní spory.

Jak připomíná spolu s dalšími autory Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., identifikace původců hnědých listových skvrnitostí je obtížnější, a proto se někdy popisují a hodnotí jako jeden komplex. Houbovým chorobám pšenice se věnuje v Úrodě č. 6/2017. Mezi nejzávažnější patří především braničnatka pšeničná (septoriová skvrnitost pšenice; Mycosphaerella graminicola), braničnatka plevová (féosferiová skvrnitost pšenice; Phaeosphaeria nodorum) a DTR (pyrenoforová skvrnitost pšenice; Pyrenophora tritici-repentis). Ale i rzi nebo padlí travní mohou vyvolat chlorotické nebo nekrotické skvrny na listech odolných odrůd bez přítomnosti kupek se sporami. Na skvrnitosti listů se mohou podílet i různé abiotické faktory (výživa, faktory počasí, sluneční osvit, herbicidní postřiky aj.). Na nekrotických skvrnách odumřelého pletiva se mohou sekundárně objevovat i saprofytické druhy hub (např. Alternaria, Cladosporium aj.), což také komplikuje určování vlastních původců hnědých skvrnitostí. V článku se autoři podrobně zabývají hlavními chorobami a souvisejícím šlechtěním na odolnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *