13.05.2019 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hnojení brambor během vegetace

Obecně platí, že hnojení minerálními hnojivy je třeba pečlivě připravit a brát v úvahu řadu okolností. Důvody jsou nejen ekonomické (náklady na hnojení představují v průměru 10,4 % úplných vlastních nákladů na pěstování brambor), ale dotýkají se i životního prostředí a v neposlední řadě i vlivu na výši výnosu a kvalitu hlíz jednotlivých užitkových směrů pěstování. Při volbě dávek minerálních hnojiv je nutné respektovat především zásobu živin v půdě (P, K, Mg), dávku použitého statkového hnojiva (N, P, K), užitkový směr pěstování a délku vegetační doby zvolené odrůdy (v obou případech zejména N).

Využitím listových aplikací minerálních hnojiv se zabývá v Zemědělci Ing. Pavel Kasal, Ph.D., který působí ve Výzkumném ústavu bramborářském Havlíčkův Brod, s. r. o., na oddělení pěstebních technologií. Dodává, že aplikace minerálních hnojiv na list (tzv. dodatková výživa) je možností, jak zlepšit stav porostu brambor a ovlivnit tak konečnou produkci, její kvalitu i kvantitu. U brambor je zárukou výnosu zdravý a dobře vyvinutý listový aparát. Například u velmi raných a raných odrůd zajišťuje aplikace hnojiva na list optimální listový aparát, který musí podat vzhledem k velmi krátké vegetační době vyšší výkon než u odrůd s delší vegetační dobou.
Hlavní výhodou mimokořenové aplikace hnojiv je rychlost jejich působení a při kombinaci s jinými zásahy (společná aplikace s fungicidy) i ekonomika jejich aplikace. Zároveň je však nutno mít na zřeteli i nutnost opakování zásahů a s ohledem na nízké koncentrace i malé množství živin, které se většinou aplikuje. Dodatková výživa pomocí aplikace listových hnojiv nemůže tedy nahradit plně výživu kořenovou a je třeba ji vždy chápat jako speciální opatření pro doplnění výživy a opatření pro eliminaci nepříznivých podmínek pro kořenový příjem živin (nedostatek vláhy, nepříznivé pH, nedostatek nebo ztížená dostupnost některé živiny v půdě, případně překonání kritických období růstu rostlin). Přihnojení porostu je dále vhodné při poškození rostlin, např. krupobitím apod., kdy toto opatření urychluje regeneraci porostu.*

 

Celý článek vyšel v Zemědělci č. 18 v příloze věnované výživě rostlin. 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down