22.12.2023 | 06:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Epidemie rzi plevové opět aktuální

V posledních letech způsobuje rez plevová (Puccinia striiformis) na pšenici významné hospodářské ztráty. Změny v její populaci jsou v Evropě od roku 2000 velmi časté ve srovnání s obdobím mnoha desítek let před tím. Závažné výskyty v České republice a v celé Evropě byly zaznamenány v letech 2000–2001, epidemické výskyty rzi plevové v letech 2013–2016. Ty ukázaly na význam této choroby v Evropě i v České republice a na potenciál její škodlivosti při změně rasového spektra. K další epidemické vlně rzi plevové na pšenici došlo ve vegetační sezóně 2023.

Nové rasy

Tématem rzí se dlouhodobě zabývá Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně (VÚRV). Jak informovala, v roce 2023 souvisely epidemické výskyty s vhodnými podmínkami pro šíření a rozvoj choroby, vysokým infekčním tlakem a s rozšířením nových ras, které jsou popsány pod názvy Amboise, Kalmar a Benchmark z genetické skupiny PstS10. V současné populaci rzi plevové se pravděpodobně v menší míře vyskytují i další rasy včetně ras Warrior a Warior(-), které v ČR způsobily epidemii v letech 2013–2016.

Úroveň rezistence

Úroveň rezistence souboru odrůd ozimé pšenice ke rzi plevové zjišťovala Mgr. Hanzalová na pracovišti v Ruzyni s cílem získat údaje o odolnosti jednotlivých materiálů, zjistit meziroční rozdíly a vyhledat zdroje rezistence k této chorobě. V letech 2022 a 2023 hodnotila úroveň rezistence 45 odrůd ozimé pšenice ke rzi plevové v polních infekčních testech a srovnávala také napadení odrůd v souvislosti se změnami v populaci rzi plevové na pšenici. V obou testovaných letech měly podle výsledků vysokou úroveň odolnosti ke rzi plevové (v rozpětí hodnot 7–9 podle stupnice ÚKZÚZ, kdy 1 = náchylná, 9 = odolná) odrůdy Callistus, Crossway, Fakir, KWS Donovan, LG Absalon, LG Lunaris, RGT Davirio, Skif a Steffi. V roce 2023 došlo ke skokovému snížení úrovně rezistence odrůd Asory, Campesino, Frisky, Genius, LG Dita, LG Mocca, LG Mondial, LG Orlice, Mercedes, RGT Sacramento a RGT Telemark. Jak Mgr. Hanzalová vysvětlila, snížení odolnosti v roce 2023 mimo jiné souvisí s vysokým infekčním tlakem a s rozšířením nových ras v populaci rzi plevové.

Obecně je vysoký infekční tlak rzi plevové spojen s časnými výskyty patogenu na pšenici v jarním období, to je ovlivněno zejména teplotami během zimy. Přezimování a rozvoj choroby snižují déletrvající mrazy nižší než –6 °C (na úrovni odnožovacího uzlu). Teplý průběh podzimu podpořil výskyt listových chorob, pokud bude mírná zima, je to první krok k lepšímu startu chorob na jaře, informovala Mgr. Hanzalová.

Odolnost jako řešení výnosových ztrát

Pro praxi je podle ní nejvhodnějším řešením výnosových ztrát v souvislosti se silným napadením rzí plevovou výběr odolných nebo středně odolných odrůd z nejnovějších výsledků hodnocení odolnosti odrůd, které reflektují změny v rasovém spektru. Hodnocení odrůd jsou k dispozici na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ v Seznamu doporučených odrůd. Rez plevovou v polních podmínkách lze také kontrolovat fungicidně.*

Další informace najdete na www.trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down