02.05.2022 | 02:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Efektivní hnojení brambor dusíkem

Efektivní hnojení brambor i dalších polních plodin nelze dosáhnout bez zohlednění vzájemných vztahů mezi živinami dodanými v hnojivech a uvolněnými z půdy po jejím zpracování. Při pěstování brambor v technologii s odkameněním se zpřístupňuje značné množství dusíku i dalších živin mineralizací z organických látek v půdě v důsledku jejího opakovaného kypření.

O výživě této plodiny a úpravě hrůbku pro lepší zadržení vody píše v Zemědělci č. 17 Ing. Helena Kusá, Ph.D., která působí ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Připomíná, že v důsledku kypření nemusí být koncentrace živin v půdě a hodnota pH ve vytvořených hrůbcích po hnojení v kombinaci se zpracováním půdy v souladu s požadavky na vyváženou výživu rostlin, což se může projevit zhoršením kvality hlíz a zvýšením rizika znečištění vod. Proto se v posledních letech doporučuje aplikovat před nebo při sázení brambor nižší dávku dusíku a v případě potřeby dohnojit N, popř. dalšími živinami do kořenové zóny na začátku vegetace brambor podle aktuální zásoby v hrůbcích.

Z dosažených výsledků polních pokusů vyplývá, že úprava tvaru hrůbků jejich rozšířením a vymělčením nekolejové brázdy spolu s důlkováním a hrázkováním přispívá k zadržení vody ze srážek v půdě, a tím i k omezení rizika vodní eroze. Tyto úpravy mají ve většině let také příznivý vliv na zvýšení a meziroční stabilitu výnosů hlíz. U technologie s odkameněním dochází k opakované kultivaci a provzdušnění půdy, což podporuje mineralizační procesy a zpřístupňování dusíku a dalších živin z půdní zásoby. V letech 2020–2021 byl odběr dusíku hlízami a natí brambor u nehnojených variant vyšší než 150 kg N/ha.  Tomu je třeba přizpůsobit hnojení dusíkem a kromě snížení dávky při sázení (nebo před sázením) aplikovat případnou další dávku na začátku vzcházení brambor podle aktuálního obsahu Nmin v hrůbcích. Přihnojení brambor na začátku vzcházení do kořenové zóny se projevilo zvýšením výnosu hlíz, vyšším celkovým odběrem dusíku rostlinami i vyšším využitím dusíku z aplikovaných hnojiv. Celkový odběr dusíku hlízami a natí u této varianty dosáhl 225 kg N/ha. Při jednorázové aplikaci hnojiva Ureastabil při sázení v dávce 100 kg N/ha bylo využití dusíku z hnojiva rostlinami 54 %, zatímco při rozdělení do dvou dávek (70 + 30 kg N/ha) 62 %.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down