07.06.2023 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Do hospodaření promítají moderní poznatky

Zemědělská společnost Sloveč, a. s., hospodaří na třech tisících hektarech. Na první pohled velký podnik, který by mohl být v očích nezemědělské veřejnosti v nelibosti, opak je ovšem pravdou. Tato společnost promítá do hospodaření moderní poznatky, snaží se různými způsoby pečovat o půdní úrodnost a relativně nový pojem precizní zemědělství je v tomto podniku doma již dvacet let. V loňském roce se zapojili do programu Harmony+.

Mnozí již znají program společnosti Mondelēz International Harmony pro udržitelné pěstování pšenice, do kterého je v tuzemsku podle aktuálních údajů (2022) zapojeno zhruba čtyřicet farem s celkovou výměrou téměř 25 tis. ha. Farmáři zapojení do této iniciativy se zavazují minimalizovat množství použitých pesticidů a hnojiv, navíc 3 % ploch věnují nektarodárným biopásům, což aktuálně činí více než 700 ha. Program Harmony+ vychází ze stejných principů, navíc ošetření klasickými fungicidy nahrazuje biologickými preparáty. Jak vysvětlil Matěj Přeslička, jednatel společnosti Humáty a iniciátor projektu Harmony+, mouka z takto vypěstované pšenice není jako u mateřského programu cílena na oplatky, ale na ostatní druhy pečiva, pravděpodobně croissanty. Partnerským mlýnem programu je nejmoderněji vybavený mlýn v České republice, Mlýn Perner Svijany, spol. s r. o.

Deset procent výměry

Zemědělský podnik Sloveč si zakládá na péči o přirozenou úrodnost půdy. Díky silné živočišné výrobě, kdy chovají 800 dojnic holštýnského skotu, dokážou každoročně vyhnojit čtvrtinu až třetinu půdy a udržovat ji biologicky živou a úrodnou. Dalším důležitým faktorem, který připomíná ředitel zemědělského podniku Ing. Jiří Sobota, je pestrost osevního postupu. V nadmořské výšce kolem 200 metrů pěstují v různých obměnách obilniny, řepku, cukrovou řepu, kukuřici, sóju, bob, trávu na semeno, len, hořčici, kmín, vojtěšku, mívali i ostropestřec a další. „Máme velmi těžké půdy s vysokým podílem jílu. Ozimé obilniny jsou proto páteří rostlinné výroby,“ upozornil Ing. Sobota. Největší výměra patří ozimé pšenici, kterou loni na podzim oseli 1000 ha a celých 10 % (100 ha) zařadili do programu Harmony+. Poté, co se Ing. Sobota rozhodl do tohoto programu vstoupit a pomoci ho „rozjet“, volba 100 ha byla logická, odpovídá produkci jednoho sila. V současnosti pšenice v rámci iniciativy Harmony+ roste ve třech podnicích na výměře 150 ha.

Blíže k novému programu

Program Harmony+ si podle Matěje Přesličky nedává za cíl vyprodukovat ekologickou pšenici, ale zdravou komoditu s co nejšetrnějším přístupem k životnímu prostředí. Velkou devízou tohoto programu je absence klasických fungicidů, které nahrazují biologické, základem jsou biofungicidy BSKA3 a BFTIM. Rostlinný biostimulant BSKA3 je založen na bakteriích Trichoderma viride, Pseudomonas koreensis, Bacillus subtilis a Rhizobium japonicum, který váže vzdušný dusík. Ochrannou funkci proti chorobám tak doplňuje i výživa. Jak vysvětlil Matěj Přeslička, aplikace probíhá v období odnožování zejména na choroby pat stébel. Druhý bakteriální přípravek BFTIM (Bacillus amyloliquefaciens) na BSKA3 navazuje a v případě potřeby se aplikuje ve fázi T2 a T3 jako klasické fungicidy. Pro oba přípravky je shodné dávkování 3 l/ha, oba mají též certifikaci pro použití v ekologickém zemědělství.

„Mezi zemědělci je v podobné přípravky rozšířená nedůvěra, a to z důvodu, že se s nimi špatně zachází, ne proto, že by nefungovaly,“ zdůraznil jednatel společnosti Humáty. Důležité je pro něj dodat pěstiteli plně účinný produkt, který před tím skladoval ve vhodných podmínkách (při teplotách nad 8 °C spotřebují mikroorganismy živný roztok a účinnost klesá). Rozhodující pro plnou účinnost je také doba aplikace, kdy na přípravky nesvítí přímé sluneční světlo (brzy ráno nebo večer).

Cena aplikace je pro pěstitele také zajímavá. „Pokud postačí ochrana pšenice v navrhovaných cyklech, dostaneme se u biofungicidů na stejné náklady jako u konvenčních přípravků, možná i níže,“ počítá Ing. Sobota. Dodává ale, že jde o první sezónu a vyhodnocení lze dělat až po sklizni. V rámci programu Harmony+ má také zemědělec smluvně garantovanou lepší cenu komodity – +2 % k ceně MATIF, Matěj Přeslička by rád nabídnul pěstitelům i další benefity, například v podobě předplateb, a stal se tak stabilním partnerem zemědělců od dodání hnojiv a biofungicidů až po výkup komodit.

Strategická surovina

Podle Ing. Soboty by si země, jako je Česká republika měla vážit svých přírodních podmínek a netolerovat záporné agrární saldo. Sám je znechucen z politického náhledu na velké zemědělce a nedostatečný důraz na důležitost potravin jako strategické suroviny. To, že se již nyní klima mění a produkce komodit v současné míře nemusí být pravidlem, ukazuje stále větší četnost extrémů – sucha a naopak převlhčení, ale také vysoké teploty, které negativně působí na výnosy. Péče o půdu i rostliny se vyplácí a lze ji realizovat na vysoké úrovni i ve velkých podnicích, ukazují to průměrné výnosy, kdy například u pšenice dosahuje zemědělská společnost 7,5 až 8 t/ha a špičkové výnosy se blíží dokonce 9 t/ha. Na výnosové i kvalitativní výsledky z ploch věnovaných programu Harmony+ je Ing. Sobota zvědavý. Pokud vše dobře dopadne, plánuje jeho rozšíření na větší výměru.*

Úvodní fotografie: Matěj Přeslička a Ing. Jiří Sobota prezentovali program Harmony+, jehož hlavní myšlenkou je náhrada klasických fungicidů za biologické produkty Foto Barbora Venclová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down