Dekalb hybrid – vysoké výnosy a rychlé uvolňování vody ze zrna

Letošní sklizeň kukuřice začala velice pozitivně sklizní silážní kukuřice, kde pouze málokdo mohl být nespokojený. Produkce hmoty byla snad všude vyšší, než se očekávalo, ale mnohdy i překonala dvojnásobek loňské sklizně. Očekávalo se, že i výnosy zrna budou vysoké, ale počasí poněkud zamíchalo kartami, když nastal dlouhý, vlhký a poměrně chladný podzim a zrnové kukuřice měly problémy s včasným dozráváním.

Porosty byly často ponechávány na poli velmi dlouho. Nejprve, aby stihly lépe proschnout, poté však nebylo možné na pole téměř ani vjet, a následně – protože sušárny nestíhaly dosušovat. Sklizeň v půlce prosince sice byla mimořádná, ale ne překvapivá. Porosty, které zůstávaly na poli příliš dlouho, měly následně problémy se zaplísněním, kde to byly především fuzáriové infekce palic, a tím se snižovala kvalita zrna jako výsledného produktu.

Více než kdy jindy se prokázalo, že nízká sklizňová vlhkost je pro kukuřici sklízenou na zrno obrovskou devizou. Vysoký výnos, který je snem každého pěstitele, se u vysokých vlhkostí pozdních hybridů stává nakonec problémem nejen z důvodu velmi pozdní sklizně, ale i obrovských nákladů na dosušování. V případě nemalých poplatků, které se pohybuji mezi 50 a 60 Kč/t/% (na některych místech až 70 Kč/t/%), může být celková suma za sušení přímo astronomická a kompletně zničit profitabilitu pěstování kukuřice. Hybridy Dekalb typu koňský zub, jako je třeba DKC3623 (FAO280), vynikají dobrým uvolňováním vody ze zrna v průběhu dozrávání. Často se stává, že svou nízkou vlhkostí předčí i hybridy mnohem ranější.

Porovnáme-li vlastnosti kukuřice typu dent, tedy koňský zub, a kukuřice typu flint, tedy zrno kulaté, jednoznačně vyplývá, že hybridy typu dent ztrácí vlhkost podstatně lépe než hybridy typu flint. Rozdíly ve výsledné sklizňové vlhkosti se pohybují mezi jedním až dvěma procenty. I těchto několik málo procent je schopno výrazně ovlivnit výsledné tržby z hektaru. Jasně patrné to je i z vizuální stránky, kde u dentů vznikají mezery mezi jednotlivými zrny a napomáhají uvolnění vlhkosti. Další výrazným faktorem je u Dekalb hybridů boční naklonění palice a otevírání listenů, které rovněž podporují vysychání zrna v palici. Palice se nezapařují, což vede ke zmíněnému riziku zaplísnění. Hybrid DKC3623 se letos nedostal do problémů s testem na přítomnost mykotoxinů.

V tabulce 1 jsou porovnány náklady na sušení zrna koňský zub s flintovým typem zrna. Pokud vše přepočítáme na celkovou tržbu z hektaru u DKC3623 (FAO280) a vezmeme-li v úvahu průměrnou cenu komodity, rozdíl v tržbě bude 5568 Kč v porovnání s konkurenčním flint hybridem (FAO 260). DKC3623 je kukuřice na trh uvedená v loňském roce a už loni se osvědčila a patřila k nejpěstovanějím hybridům na zrno. Tento super suchovzdorný hybrid prošel úspěšně řadou zatěžkávacích zkoušek v oblastech ultrakontinentálního klimatu, proto je označen známkou HD, tzn. prověřen ve velmi suchých oblastech s pravidelnými vysokými teplotami. Vedle vysokého výnosu zrna je vybaven také velmi rychlým počátečním růstem a mezi našimi zrnovými hybridy patří mezi nejlepší v odolnosti vůči chladu v počátečním růstu. Mohutný kořenový systém  zabezpečuje výživu rostliny při stresových podmínkách způsobených dlouhodobýn suchem a vysokými teplotami.

Zhodnotíme-li sezónu z hlediska výnosů v pokusech, tradičně se na špici výnosu pohybovaly pozdní hybridy, které ovšem měly vysoké sklizňové vlhkosti. Avšak i pozdní hybridy Dekalb, jako například novinka pro rok 2015 DKC3939 (FAO320), si vedly výborně nejen z hlediska výnosu, ale i z hlediska vlhkosti. DKC3939 je hybrid určený pro kukuřičnou a řepařskou oblast. Jedná se o velmi stabilní hybrid, nižšího růstu, tvořící homogenní palice s nižším nasazením, který pozitivně reaguje i na vyšší výsevky. Má  rychlou dynamikou růstu na počátku vegetace a při dozrávání. Z pohledu adaptability v různorodých klimatických podmínkách patří mezi naše nejlepší kukuřice.

Pro řepařskou a obilnářskou oblast se už dlouhodobě osvědčil hybrid DKC3711(FAO260), který v této ranostní skupině patří mezi stabilní zrnové kukuřice, překonávající i pozdnější hyridy. Zejména tvorba palice v optimálním výsevku 80 až 84 tisíc umožní pěstiteli zabezpečit ekonomiku pěstování i v případě nižších cen komodity na trhu. Tato kukuřice disponuje obrovskou dynamikou dozrávání palice s otevřenými listeny a na stranu natočenou palicí, která umožní vysychání palice až do sklizně.

Výborný výkon prokázala i raná zrnová novinka pro rok 2015 EM3456 (FAO240), po registraci jako DKC3441. Podle výsledků může směle konkurovat pozdnějším hybridům. Dále vyniká skvělou chladuvzdorností a rychlostí počátečního růstu. Hybrid je vybaven polygenetickou rezistencí vůči spále kukuřičné.*

MONSANTO ČR s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *