Čtrnáct evropských ministrů podpořilo leguminózy

Společné Prohlášení k sóji podepsalo minulý týden čtrnáct ministrů členských států Evropské unie. Cílí na posílení produkce, zpracování a prodeje leguminóz v Evropské unii, a to především sóji. Prohlášení vzniklo na základě aktivity Německa a Maďarska.

Jejich pěstování by mělo být trvale udržitelné, certifikované a bez použití GMO technologií, uvádí v tiskové zprávě německé ministerstvo zemědělství. „Naše domácí bílkovinné plodiny nejsou zatím vůči dovážené sóje konkurenceschopné, ačkoliv ji předčí z pohledu trvalé udržitelnosti,“ uvedl německý ministr zemědělství Christian Schmidt. Kritizoval také rozhodnutí Evropského parlamentu zakázat používání pesticidů na plochy v ekologickém zájmu, které je další překážkou pro pěstování bílkovinných plodin v Německu. „Podpisem Prohlášení k sóji dáváme signál, že se budeme více zasazovat o pěstování leguminóz,“ uvedl Schmidt a dodal, že doufá, že Evropská komise brzy předloží oznámenou strategii k bílkovinám, jak bude možné zařídit v EU produkci bílkovinných krmiv trvale udržitelného původu.
Zpráva dále upozorňuje, že leguminózy jsou důležitou součástí trvale udržitelného zemědělství. Rozšiřují osevní postupy a vážou dusík, což snižuje potřebu hnojení a potřebu používání přípravků na ochranu rostlin. Krom toho zvyšují biologickou pestrost a přispívají k ochraně klimatu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *