České žito má dobrou kvalitu

Žito je obilnina s dobrou schopností adaptace na horší agroklimatické podmínky. Může být pěstováno na pozemcích s menší přirozenou úrodností i ve výše položených oblastech. Nové trendy ve výživě propagují renesanci pekařských výrobků s vyšším podílem žitné mouky. Důvodem jsou zdravotní benefity spojené s konzumací žitných výrobků.

O žitu pojednává spolu s dalšími autory RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., ze společnosti Agrotest fyto, s. r. o., v Úrodě č. 1/2018. Dodává, že v posledních třech letech se stabilizovala domácí spotřeba žita na úrovni přibližně 130 tis. tun, z toho připadá 120 tis. tun na potraviny a 10 tis. tun na další užití, včetně osiv. Bilance žita byla u nás doposud vždy mírně přebytková, s výjimkou ročníků, kdy zasáhly sklizeň deště a došlo k jeho porůstání. Pro marketingový rok 2017/2018 se však jeví vnitřní bilance žita ČR jako deficitní, i když kvalita sklizně 2017 byla velmi dobrá.
Dále autorka konstatuje, že výsledky sledování kvality u nás sklizených potravinářských obilovin potvrzují, že naše žito má stabilně velmi dobrou kvalitu. Celkem byla kvalita analyzována u 45 vzorků žita ze sklizně 2017, z toho bylo 20 vzorků sklizeno v Čechách a 25 na Moravě. Všechny analyzované vzorky splnily požadavek na objemovou hmotnost, který je min. 70 kg/hl. Průměrná hodnota OH byla 76,4 kg/hl. Průměrná hodnota čísla poklesu žita ze sklizně 2017 je 216 s, což je přibližně na úrovni pětiletého průměru, požadavek normy (120 s) splnilo 98 % vzorků. V celkovém obsahu příměsí a nečistot vyhovělo v minulém roce 98 % vzorků. V šesti vzorcích žita ze sklizně 2017 (13 %) byl vyšší než povolený obsah námele (obsah sklerocií více než 0,05 %). Maximální obsah činil 0,48 %. Úroveň kontaminace žita mykotoxiny DON a ZEA byla v roce 2017 velmi nízká. Limitu pro potravinářské obiloviny vyhověly všechny vzorky, maximální zjištěná hodnota DON byla 75 μg/kg, hodnoty ZEA byly všechny pod limitem detekce (< 2 μg/kg).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *