25.05.2022 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuální výskyt škůdců brambor a prognóza plísně brambor

Od 20. týdne jsou v porostech brambor pozorovány první výskyty jarních brouků mandelinky bramborové, silný výskyt byl zaznamenán v okrese Třebíč. Podle prognostického modelu nastaly příznivé podmínky pro infekci plísní bramborovou již na některých lokalitách středních a jižních Čech, nutno však přihlédnout k růstové fázi. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

V současnosti se zapojují především porosty v ranobramborářských oblastech, ostatní porosty prozatím ojediněle. Pro pěstitele brambor je doporučeno od počátku června sledovat vývoj podmínek pomocí prognostického modelu, který určí nejvhodnější dobu pro signalizaci prvního ošetření. Primární výskyty plísně brambor nebyly prozatím potvrzeny. Infekční tlak díky nízkým úhrnům srážek zatím nehrozí, uvádí portál.

Prognóza plísně bramboru (Phytophtora infestans) je postavena na metodě BLITECAST (Late Blight Forecast). Metoda je postavena na vyhodnocení tzv. srážkově příznivých dnů, které ovlivňují vývoj patogenu (dáno teplotou vzduchu a denních úhrnů srážek). První výskyt choroby je pak předpovězen 7 až 14 dní po dosažení deseti po sobě následujících srážkově příznivých dnů. V rámci prognózy se vyhodnocuje též tzv. stupeň nebezpečí, který pracuje navíc s hodnotami relativní vlhkosti vzduchu. Signalizace prvního ošetření je postavena na tom, která podmínka bude splněna dříve, zda kumulativní hodnota stupně nebezpečí nebo počet srážkově příznivých dnů. Počátkem vyhodnocování prognózy je den vzcházení porostu. Výstupem modelu je též zhodnocení rizika dalšího šíření plísně bramboru. Z počtu srážkově příznivých dnů a z hodnoty stupně nebezpečí hodnocených vždy po uplynutí sedmi dnů počínaje dnem předpovědi prvního výskytu se určí míra rizika a doporučení pro ošetření (extenzivní či intenzivní).

Slabé výskyty brouků mandelinky bramborové byly podle Rostlinolékařského portálu pozorovány v okresech Plzeň, Mělník a Benešov. Výskyt v dalších okresech není vyloučen, a proto je nutno prohlédnout vzcházející porosty brambor. V maloparcelkových podmínkách je vhodné dospělce průběžně sbírat. V polních podmínkách se čeká na výskyt larválních stádií a ošetřuje se v době, kdy se v porostech objevují L1–L3 stadia. Pro ošetření se dají využít i přípravky s ú. l. na přírodní bázi (např. azadirachtin, spinosad, případně hlístovky rodu Steinernema). Na rostlinách brambor se mohou vyskytovat již první okřídlení jedinci mšice makové, dodává portál.

Aktuální situaci výskytu škodlivých organismů brambor je možné sledovat v Mapách výskytu ŠO. Prognóza výskytu plísně je dostupná v záložce Prognóza.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down